Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Budynek może znajdować się w odległości poniżej 700 m od wiatraka, ale farma musi mieć pozwolenie na budowę

W tym roku weszły w życie oczekiwane przepisy liberalizujące tzw. ustawę odległościową. Jeden z posłów pyta się o niejasną sytuację mieszkańca, który chce przekształcić budynek magazynowy w mieszkalny w odległości ok. 630 metrów od turbiny wiatrowej.

   Powrót       07 sierpnia 2023       Planowanie przestrzenne   
Wiatraki

Poseł Paweł Szramka zwrócił się w interpelacji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKIŚ) ze zgłoszonym problemem umiejscowienia w odległości około 630 metrów od turbiny wiatrowej budynku magazynowego, który właściciel chciałby przekształcić w budynek mieszkalny. Jak zauważa, „teoretycznie, w świetle obowiązujących przepisów nie jest to możliwe. W praktyce jednak, osoby posiadające sąsiednie działki (położone w tej samej odległości od wiatraka), które uzyskały stosowne zgody przed wejściem w życie niekorzystnych przepisów, mogą budować w tym miejscu domy”.

Wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska wyjaśnia w odpowiedzi, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania terenów, następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Jeżeli takiego nie ma, to określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z wcześniejszą wersją ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dotyczące budynku mieszkalnego mogły być prowadzone przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Oznacza to, że termin, w którym istniała możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy, upłynął z dniem 16 lipca 2019 r. Z kolei w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszczone zostało uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego, na podstawie przepisów dotychczasowych. Termin ten upłynął w dniu 16 lipca 2022 r. W ten sposób osoby posiadające sąsiednie działki mogły uzyskać stosowne zgody na wybudowanie budynków mieszkalnych.

Nowelizacja ustawy wiatrakowej z 9 marca 2023 r. utrzymuje generalną zasadę, zgodnie z którą odległość nowej elektrowni wiatrowej od istniejącego budynku mieszkalnego nie może być mniejsza niż 10-krotność wysokości planowanej elektrowni wiatrowej. Odległość ta może zostać zmniejszona przez radę gminy w ramach uchwalonego MPZP.

„Jednakże, ze względu na kryteria bezpieczeństwa wyznaczona w MPZP odległość nie może być mniejsza niż 700 m. Należy jednak podkreślić, że inne zasady dotyczą sytuacji, w której elektrownia wiatrowa już istnieje (inwestycja uzyskała ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw - tj. 23 kwietnia 2023 r.), a budowany lub lokalizowany jest budynek mieszkalny. W takim bowiem przypadku nowelizacja ustawy o inwestycjach zniosła zasadę odległościową dla lokalizowania lub budowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, od elektrowni wiatrowej” – wskazano w odpowiedzi.

Oznacza to, że budynek mieszkalny nie musi spełniać wymogu zachowania odległości od elektrowni wiatrowej. Kluczowe jest, aby elektrownia wiatrowa posiadała ostateczne pozwolenie na budowę. Wiceminister wyjaśnia, że „umożliwione zostało sąsiedztwo budynku mieszkalnego nawet w odległości 630 m od elektrowni wiatrowej, o ile elektrownia ta posiada powyżej wspomniane pozwolenie na budowę”.

Nowe przepisy? Nowelizacja jest wystarczająca

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że nie prowadzi prac legislacyjnych nad rozporządzeniem, które jeszcze bardziej szczegółowo regulowałoby kwestie posadowienia budynków mieszkalnych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowej. Nowelizacja ustawy i obowiązujące przepisy regulują ten obszar „wystarczająco precyzyjnie”.

Patrycja Rapacka: Redaktor Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

12,6 mld zł kosztów zewnętrznych dla środowiska. NIK o skutkach nadużywania „wuzetek” (21 maja 2024)Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)Transformacja wyobraźni i opłacalność rozwiązań opartych na naturze. Spółki wod-kan a wody opadowe (26 kwietnia 2024)Interpretacja kryteriów Taksonomii UE dla sektora budownictwa i nieruchomości. Ankieta MRiT (25 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony