Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Lubelska „zielona konstytucja” weszła w życie

Stworzona w Lublinie tzw. zielona konstytucja już obowiązuje. Miasto wprowadza nowe standardy utrzymania terenów zielonych.

   Powrót       21 kwietnia 2022       Planowanie przestrzenne   
zieleń miejska

W Lublinie wprowadzone zostaną nowe standardy utrzymania terenów zielonych. Wszystko za sprawą tzw. zielonej konstytucji – opracowania pt. „Zieleń miejska – standardy”. To dokument mający na celu usystematyzowanie wiedzy na temat wykonywania i pielęgnacji zieleni miejskiej. – Opracowanie to ma wspomagać prace miejskich organów administracji, usprawnić zarządzanie terenami zieleni w mieście, ujednolicić zasady zakładania i pielęgnacji zieleni miejskiej, a przede wszystkim podnieść jej jakość, a w konsekwencji trwałość – czytamy w dokumencie.

Nowy miejski dokument został przyjęty Zarządzeniem(1) Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2022 r. Jak informuje lubelski magistrat, opracowanie powstało przy współpracy Biura Miejskiego Architekta Zieleni z dr hab. Wojciechem Durlakiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod nadzorem merytorycznym dr hab. Ewy Trzaskowskiej, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Z dniem jego wejścia w życie – jak wyjaśnia tamtejszy urząd miasta - wszystkie miejskie założenia i inwestycje mają być realizowane według nowych wytycznych.

Czytaj też: Komitet Regionów apeluje do miast, by przyłączyły się ‎do zobowiązania UE do zasadzenia 3 mld drzew do 2030 r.

Standardy dla zieleni miejskiej

W opracowaniu określono m.in. standardy jakościowe prowadzenia prac wykonawczych, w tym przygotowanie podłoża pod nasadzenia roślinne czy sadzenia drzew i krzewów, a także standardy jakościowe pielęgnacji roślin (także w okresie zimowym). Dokument zawiera ponadto opisy podstawowych standardów materiałowych dotyczący poszczególnych rodzajów nasadzeń. Jak zaznaczono, wytyczne nie dotyczą projektowania poszczególnych terenów zieleni miejskiej, tj. parków, ogrodów, zieleńców, zieleni osiedlowej, przyulicznej, cmentarzy czy ogrodów działkowych. Co ważne, zawarte w dokumencie wytycznie, nie zwalniają ze stosowania przepisów wynikających z obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Przy pomocy szczegółowo opisanych standardów zieleni chcemy usprawnić i ujednolicić sposób tworzenia zielonych terenów, pielęgnacji istniejących, jak również lepiej zadbać o nie w trakcie miejskich inwestycji. Działania te realizowane są przez różne podmioty wyłaniane w przetargach. Z tak kompleksowym dokumentem będzie zdecydowanie łatwiej zachować spójność działań, którym przyświeca troska o zieleń w mieście – wyjaśnia Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

Wytyczne zawarte w Standardach wykorzystywane mają być przez miasto i jego podmioty w zarządzaniu terenami zieleni miejskiej, jak jednak podkreślają przedstawiciele miasta – może także służyć jako podręcznik dobrych praktyk dla mieszkańców. – Chcielibyśmy, aby dokument stosowany był nie tylko przez firmy ogrodnicze, zakładające i pielęgnujące tereny zieleni na zlecenie Miasta, ale również przez nasze jednostki i spółki. Mogą one posłużyć również inwestorom zewnętrznym oraz samym mieszkańcom, jako podręcznik dobrych praktyk, i mamy nadzieję, że z biegiem czasu tak właśnie się stanie – dodała Blanka Rdest-Dudak, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-5142022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-14-kwietnia-2022-r-w-sprawie-wprowadzenia-standardow-zakladania-i-pielegnacji-terenow-zieleni-w-miescie-lublin-zielen-miejska-standardy,1019,28195,2.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Katowice: Przygotowano standardy kształtowania zieleni w mieście (06 czerwca 2022)Szczecin: Miasto ogłosiło przetarg na inwentaryzację drzew (19 maja 2022)50 mln zł na rozwój zielonej infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych (11 maja 2022)Zielona Ławeczka – konkurs grantowy dla mieszkańców miast (05 maja 2022)Wrocław: Powstanie zielono-niebieski skwer na pl. Orląt Lwowskich (04 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony