Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Magdalena Żmuda na stanowisku Zastępcy Prezesa PGW WP ds. Usług Wodnych

15 maja 2024 roku Minister Infrastruktury powołał Panią Magdalenę Żmudę na stanowisko Zastępcy Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Usług Wodnych.

   Powrót       17 maja 2024       Woda   

Pani Magdalena Żmuda ukończyła studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera Inżynierii Środowiska o specjalności Inżynieria Wodna i sanitacja wsi - Budownictwo hydrotechniczne.

Przez wiele lat pełniła funkcję Dyrektora Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu, a następnie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie brała czynny udział w stworzeniu nowej organizacji w ramach reformy gospodarki wodnej.

W ostatnich latach pracowała w Urzędzie Miasta Poznania na stanowisku Dyrektora Wydziału Klimatu i Środowiska, gdzie była odpowiedzialna m.in. za wydawanie decyzji administracyjnych i realizację szeregu inwestycji na wodach należących do miasta zgodnie z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie (ang. nature-based solution, NBS). Podejmowała także działania na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej i klimatycznej, wprowadzając programy badawcze oraz wykonując zadania wspierające finansowo mieszkańców w obszarze likwidacji starych źródeł ciepła i termomodernizacji.

Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu transformacji energetycznej, neutralności klimatycznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W kręgu jej zainteresowań znajdują się trendy w zakresie transformacji energetycznej mitygacji i adaptacji do zmieniającego się klimatu.

Źródło: Państwowe Godpodarstwo Wodne Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ewa Patalas na stanowisku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (07 czerwca 2024)Sylwia Jurzyk-Nordlöw na stanowisku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (06 czerwca 2024)Alicja Michalik-Kucińska na stanowisku Zastępcy Prezesa PGW WP ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym (06 czerwca 2024)Olimpia Pabian na stanowisku dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego (04 czerwca 2024)Sławomir Konieczny Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Zachodniopomorskie (06 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony