Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2021 18 maja 2021

Kujawsko-pomorskie: Porozumienie ws. odtwarzania małej retencji na Ziemi Kujawskiej

   Powrót       24 września 2020       Woda   

Wody Polskie zawarły porozumienie ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej w sprawie współpracy dotyczącej realizacji zadania pn. „Rewitalizacja rzeki Tążyny poprzez odtworzenie małej retencji wodnej na terenie działania Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”. W dokumencie znalazły się również zapisy o partycypacji w kosztach opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Dzięki tej inwestycji będzie można zatrzymać ponad 2 mln m sześc. wody.

Czytaj: Podatek od utraconej retencji: dla kogo, za co i jaka rola gmin?

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, 23 września 2020 r podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy. Dotyczy ona rewitalizacji rzeki Tążyny. Celem zadania są w szczególności:

 • odtworzenie małej retencji;
 • ograniczenie zagrożenia suszą;
 • zmniejszenie ryzyka powodzi;
 • ożywienie turystyki i rekreacji;
 • rozwój gospodarczy regionu;
 • poprawa warunków upraw rolnych;
 • podniesienie poziomu wód gruntowych.

Strony porozumienia postanowiły zrealizować wspólne przedsięwzięcie polegające na przygotowaniu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych – realizacji i wspólnym finansowaniu zadania obejmującego:

 • opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, z uwzględnieniem wymagań środowiskowych związanych z bytowaniem w rzece gatunku chronionego, minoga;
 • opracowanie studium wykonalności;
 • przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych;
 • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami oraz wykonanie robót budowlano-montażowych.

Podpisane w dniu dzisiejszym porozumienie zawiera również uzgadniania dotyczące poziomu finansowania, zakresów realizacyjnych oraz współpracy w tym wyznaczają reprezentantów do wzajemnych kontaktów w sprawach związanych z zadaniem.

Wody Polskie w dniu 27 sierpnia 2020 r. przekazały oświadczenie, iż w ramach zabezpieczenia środków majątkowych na rok 2021 przewidziały kwotę 105 000,00 PLN stanowiącą wkład własny w planowaną realizację zadania.

Rzeka Tążyna

Tążyna jest lewobrzeżnym dopływem Wisły o długości 49,8 km i powierzchni zlewni: 495,8 km kw. Ujście znajduje się w miejscowości Otłoczyn położonej w centrum Niziny Ciechocińskiej. Zawarte porozumienie dotyczy przygotowania koncepcji, a następnie, po uzyskaniu dofinansowania, zrealizowania przedsięwzięcia, które zwiększy małą retencję na obszarze działania związku gmin (powiat aleksandrowski). Teren działalności Związku Gmin Ziemi Kujawskiej jest jednym z najuboższych w opady atmosferyczne w kraju, zagrożonym suszą hydrologiczną. Jest to obszar, na którym zjawisko stepowienia występuje z wyjątkowym nasileniem, dlatego otoczony jest szczególną uwagą Wód Polskich. W pierwszym etapie powstanie w 2021 r. Program funkcjonalny, finansowany wspólnie przez Wody Polskie i Związek Gmin. Koszt opracowania szacowany jest na 150 tys. zł.

Czytaj: Przemyślana retencja odpowiedzią na deficyt wody

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pruszcz Gdański: Rusza budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego (17 maja 2021)Podpisano umowę na dofinansowanie projektu ws. bezpieczeństwa powodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego (12 maja 2021)MKiŚ: polskie gminy nie przeciwdziałają skutkom suszy (07 maja 2021)Zazielenić dachy budynków firm to cel nowej inicjatywy obywatelskiej (28 kwietnia 2021)Kurtyka zapowiada pakiet regulacyjny wspierający "miasta z klimatem" (20 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony