Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

MKiŚ do 2023 r. uporządkuje system Natura 2000

   Powrót       10 lutego 2022       Zrównoważony rozwój   

Do 2023 r. zamknięty zostanie proces porządkowania systemu Natura 2000. Chodzi m.in. o wydanie brakujących aktów prawnych oraz prawidłową inwentaryzację terenów objętych Naturą 2000 - zapowiedziała w środę w Sejmie wiceminister MKiŚ Małgorzata Golińska.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) Małgorzata Golińska, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w środę, oceniła, że "jesteśmy na dobrej drodze, żeby w 2023 r. zamknąć proces wydawania rozporządzeń dla ponad 800 obszarów, dla których powstał obowiązek objęcia ich ochroną natura 2000". Jak zapewniła, jedynie w przypadku "kilkudziesięciu obszarów jesteśmy na mało zaawansowanym etapie". - Nie wszystko zależy od MKiŚ ponieważ rozporządzenia są podpisywane w porozumieniu z innymi resortami. Mimo że wymaga to dużo czasu, to i tak jestem przekonana, że dochowamy harmonogramu i w 2023 roku to postępowanie o naruszenie, jakie KE wobec Polski wszczęła, zostanie zamknięte - poinformowała.

Zaznaczyła, że nie chodzi o wydanie samego aktu prawnego, ale o przeprowadzenie zaległych inwentaryzacji i uszczegółowienie danych dla wcześniejszych planów zadań ochronnych, które przez KE zostały zakwestionowane jako nie dość szczegółowe, dlatego m.in. że były wykonywane bez inwentaryzacji przyrodniczej Natura 2000. Golińska przypomniała, że projekt list obszarów Natura 2000 z 2004 r. powstawał na podstawie dokumentacji archiwalnej, a nie tego co faktycznie "było na gruncie".

W grudniu 2004 r. koalicja ekologiczna przedstawiła tzw. "shadow list - Natura 2000". Dokument został zarejestrowany jako skarga na podstawie której KE zarzuciła Polsce, że lista obszarów Natura 2000 nie jest kompletna. - Dzisiaj w toku weryfikacji wychodzi, że wiele obszarów, które znalazły się na "shadow list" były wzięte trochę z sufitu i nie powinny być objęte Naturą 2000 - zaznaczyła wiceminister. - W kolejnych latach stale uzupełnialiśmy polskie wykazy.(...) W 2015 r. KE wszczęła w ramach EU Pilot postępowanie sprawdzające. Polska zobowiązała się do przedstawienia obszarów Natura 2000 w odniesienie do niektórych siedlisk i gatunków. KE uznawała jednak, że lista jest niepełna. W lipcu 2019 r. KE wezwała Polskę do jej uzupełnienia - podkreśliła minister.

Dodała, że "w styczniu 2020 r. zaproponowano powiększenie 7 obszarów Natura 2000 i utworzenie 14 nowych". Obecnie mamy 999 obszarów Natura 2000. Zajmują one 20 proc. powierzchni kraju. 50 proc. na terenach leśnych i 25 proc. rolniczych - wymieniała minister.

Przypomniała także, że w czerwcu 2021 r. KE wszczęła procedurę naruszeniową i wezwała do usunięcia naruszeń. Resort przekazał odpowiedź na zarzuty i harmonogram wydania rozporządzeń. - Dążę do tego, by chronić to, co chronione być powinno. Jeżeli na danym obszarze nie stwierdzimy jakiegoś siedliska, to nie będziemy ustanawiali obszarów. Tak prowadzimy dialog z KE i cieszę się, że znajdujemy zrozumienie. Wierzę, że wyznaczenie tych obszarów czy ich powiększenie pozwoli nam zamknąć temat Natury 2000, a harmonogram wydawania zaległych rozporządzeń do 2023 r. pozwoli nam usunąć zaległości i błędy i pokazać KE, że pozytywnie podchodzimy do tematu - Golińska.

Wsparcie finansowe dla gmin

Podczas posiedzenia komisji posłowie pytali o wsparcie finansowe dla gmin, które na swoich terenach mają obszary Natura 2000. - Jestem otwarta na dyskusję, jeżeli zostaną przedstawione wyniki, że gminy, które mają obszary Natura 200O, tracą na tym. Kolejna perspektywa finansowa UE przed nami. Możemy dyskutować, jak podchodzić do tego tematu. Liczę na wsparcie posłów i dyskusję w opracowaniu szczegółów - zapewniła wiceszefowa resortu środowiska. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Komisja inwestuje ponad 233 mln euro w strategiczne projekty w dziedzinie środowiska i klimatu w całej Europie (23 lutego 2024)NIK: potrzebny jest jeden spójny dokument dotyczący zarządzania Puszczą Białowieską (08 lutego 2024)Przywrócić dawne granice, a potem je poszerzyć. Naukowcy o Świętokrzyskim Parku Narodowym (24 stycznia 2024)Zmiany na dwóch obszarach Natura 2000. MKiŚ publikuje projekty rozporządzeń (23 stycznia 2024)Nowe nabory w obszarze ochrony środowiska. MKiŚ zatrudnia (05 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony