Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2022 30 listopada 2022

Od zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych dzieli nas sześć kroków. Czy Polska ruszy z miejsca?

Polski Pakt Plastikowy opublikował tzw. mapę drogową – pierwszy w kraju strategiczny dokument wskazujący kroki, których realizacja pozwoli na zamknięcie obiegu opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce do 2025 r.

   Powrót       19 maja 2022       Odpady   
Odpady opakowaniowe

18 maja br. odbyła się premiera tzw. mapy drogowej Polskiego Paktu Plastikowego(1) (PPP), będącego częścią międzynarodowego think-tanku - Fundacji Ellen MacArthur - zajmującego się kwestiami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i który stworzył sieć tzw. paktów plastikowych. Jako cel działań członków PPP określono połączenie pracy przedsiębiorców i organizacji na rzecz zmiany aktualnego modelu wykorzystania tworzyw sztucznych w opakowaniach na zamknięcie obiegu tego typu odpadów w gospodarce.

Tworzywa sztuczne a obieg zamknięty. PPP wskazuje drogę

Działania PPP opierają się na trzech podstawowych filarach – ograniczaniu użycia tworzyw sztucznych, rozwoju innowacji i zamykania obiegu. Te fundamentalne dla PPP zasady wyrażają się z kolei w sześciu strategicznych celach całej inicjatywy:

  • identyfikacja i eliminacja wskazanych opakowań nadmiernych i problematycznych z grupy tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostaw;
  • dążenie do zmniejszenia w łańcuchu dystrybucji użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach o 30%;
  • dążenie do działań dowodzących, że 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku nadaje się do ponownego wykorzystania lub recyklingu;
  • starania na rzecz zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%;
  • wspieranie systemu zbiórki i recyklingu opakowań, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku;
  • podnoszenie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.

W 2040 r. ilość odpadów plastikowych na świecie zwiększy się dwukrotnie

W treści opublikowanego tekstu opisano ponad 80 zadań, które mają doprowadzić do zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych. Autorzy tzw. mapy drogowej PPP podkreślili, że na drodze do wcielenia zasad GOZ na rynku odpadów plastikowych niezbędne są zmiany wewnątrz organizacji w postaci wymiany wiedzy i doświadczeń między ustawodawcą, producentami tworzyw sztucznych, producentami opakowań i producentów wyrobów w opakowaniach. Nie bez znaczenia jest także wspólne działanie organizacji odzysku opakowań, recyklerów, odbiorców odpadów i sieci handlowych – m.in. poprzez prowadzenie grupowych projektów, wspólne tworzenie narzędzi, raportów i kampanii. W raporcie wskazano, że wcielanie zmian na rynku w zakresie zamykania obiegu tworzyw sztucznych powinno być uzupełnione wysiłkami mediów, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i konsumentów.

PPP w nowej publikacji wskazał, powołując się na dane Pew Charitable Trusts and SystemIQ(2), że w 2040 r. ilość produkowanych odpadów plastikowych na świecie podwoi się, a do oceanów ma trafiać trzykrotnie więcej tego typu odpadów niż obecnie. Z kolei na podstawie danych Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego(3) wiadomo, że polski przemysł tworzyw sztucznych rośnie każdego roku o ok. 7,4%, a jego głównym odbiorcą jest branża opakowaniowa.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Dokument dostępny pod linkiem:
http://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/11917-polski-pakt-plastikowy-mapa-drogowa.pdf
2/ Informacje za: Breaking the Plastic Wave: A Comprehensive Assessment of Pathways Towards Stopping Ocean Plastic Pollution, 2020, Pew Charitable Trusts and SystemIQ.3/ Informacje za: Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce. Analiza możliwości i barier zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, pochodzących z selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a kwestie GOZ, 2021, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Trwają dyskusje ONZ o zanieczyszczeniu plastikiem (29 listopada 2022)Co tydzień zjadamy nawet 5 gramów mikroplastiku (21 listopada 2022)Sypią się kary dla gmin za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu (16 listopada 2022)Plastik wypływa z Europy. Ale nie tylko Stary Kontynent sobie nie radzi (25 października 2022)Ustawa wdrażająca dyrektywę SUP. Kolejna wersja projektu (24 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony