Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.05.2022 17 maja 2022

MIiR uruchamia narzędzie wspierajace rozwój mobilności w miastach

   Powrót       09 stycznia 2019       Transport   

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych uruchomiło nowy instrument wsparcia miast w planowaniu mobilności miejskiej.

Do kogo skierowany jest projekt?

Pilotaż skierowany jest do wszystkich zainteresowanych miast. Jego celem jest zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy. Projekt ma też na celu transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP).

Pilotaż polegać będzie na współpracy z ekspertami Inicjatywy Jaspers przy aktualizacji posiadanego lub przygotowaniu nowego planu zrównoważonej mobilności miejskiej oraz udziale w cyklu sesji warsztatowych przedstawiających wyniki ww. współpracy. Bezpośrednią współpracą z Jaspers objętych zostało kilka wybranych miast i obszarów funkcjonalnych. Doradztwo obejmuje pomoc przy identyfikacji i ocenie danych, opracowaniu zamówienia na niezbędne analizy, ocenie jakości dokumentacji oraz jej odbiorze od wykonawcy. Doradztwo Jaspers jest bezpłatne i obejmuje pomoc przy zamówieniu/ocenie/odbiorze dokumentów. Wykonanie SUMP i niezbędnych w tym celu analiz leży po stronie miasta.

Przewidywany czas trwania programu wynosi 2 lata

W warsztatach będą mogły wziąć udział wszystkie ośrodki miejskie zainteresowanie przygotowaniem lub aktualizacją SUMP. Sesje warsztatowe prowadzone będą przez ekspertów Inicjatywy Jaspers. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną wyniki pracy z wybranymi miastami, w szczególności omówione zostaną napotkane problemy oraz nastąpi wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk. Konferencja otwierająca pilotaż nastąpi w I/II kwartale 2019 r. Sesje warsztatowe będą miały miejsce raz na kwartał. Czas trwania pilotażu szacowany jest na 2 lata.

Termin przesłania deklaracji do końca stycznia

Aby wziąć udział w pilotażu, konieczne jest wypełnienie deklaracji dostępnej TUTAJ i odesłanie jej na adres: sump@miir.gov.pl. Termin przesyłania deklaracji upływa 31 stycznia 2019 r.

Źródło: Samorząd PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Toruń: 25 mln zł na zrównoważony transport (22 kwietnia 2022)Strefa czystego transportu w Warszawie? Będą w tej sprawie konsultacje społeczne (07 kwietnia 2022)Miejski transport przyjazny mieszkańcom i środowisku. Jak to robią w Krakowie? (28 marca 2022)Zielona Góra: Na miejskie ulice wyjedzie 12 nowych autobusów elektrycznych (23 marca 2022)Sharingowa (r)ewolucja w miejskiej mobilności – coraz więcej współdzielonych środków transportu (28 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony