Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Ministerstwo Energii ogłasza II Konkurs dla klastrów energii

   Powrót       29 czerwca 2018       Energia   

Ministerstwo Energii zaprasza do udziału w II konkursie dla klastrów energii, w którym wyróżnione inicjatywy otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

Etapy konkursu:

1. Przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych klastrów energii,
2. Ocena złożonych wniosków zgłoszeniowych klastrów energii według kryteriów formalnych przez KO,
3. Ocena złożonych wniosków zgłoszeniowych klastrów energii według kryteriów merytorycznych przez Panel ekspertów,
4. Publikacja na stronie internetowej www.me.gov.pl listy klastrów energii, które otrzymały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

Pilotażowe Klastry Energii stworzą grupę, z którą Ministerstwo Energii chce wypracować regulacje dla rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Taka współpraca pozwoli na identyfikację barier dla rozwoju tego segmentu rynku oraz stworzenie regulacji, które będą odpowiadać potrzebom rynkowym.

Cel konkursu: wyróżnienie klastrów energii o lokalnym zasięgu, które realizują swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby przy wykorzystaniu synergii ze współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami.

Przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych w ramach konkursu odbywa się w terminie od 28.06.2018 r. do 30.07.2018 r. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Energii w zakładce Klastry Energii.

Do I Konkursu zgłoszono 115 wniosków, z których 70 przeszło pozytywnie pierwszy etap oceny formalnej i zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Podmioty uczestniczące w ocenie merytorycznej miały możliwość prezentacji w siedzibie Ministerstwa Energii koncepcji funkcjonowania i rozwoju swojego klastra. Ostatecznie Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii uzyskały 33 klastry energii z 12 województw.

O poprzedniej edycji konkursu mówił Piotr Czopek, naczelnik Wydziału energii rozporszonej w ME, na seminarium “Klastry energii: rynek i technologia”.

Źródło: ME

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowelizacja ustawy o OZE – jakie kluczowe zmiany dla branży wiatrowej? (04 czerwca 2024)Do 2040 r. rynek magazynów bateryjnych może zapewnić 26 tys. miejsc pracy (15 marca 2024)Dostępne fundusze na rzecz środowiska (07 marca 2024)Efektywność energetyczna nową dewizą samorządów (22 lutego 2024)Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – powołano kolejny Zespół Zadaniowy (15 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony