Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Eko Ankieter / Eko Ankieterka Pułtusk ATMOTERM S.A.
Kompleksowe doradztwo, audyty i badania środowiskowe EkoMeritum Sp. z o.o.

Badanie: ok. 57 proc. Polaków biernych wobec emisji zanieczyszczeń

a+a-    Powrót       20 grudnia 2019       Powietrze i klimat   

W ocenie Polaków największym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest ogrzewanie domów - wynika z badań przeprowadzonych dla Ministerstwa Klimatu. Co trzeci respondent deklaruje, że zrobił coś, by zmniejszyć emisję zanieczyszczeń.

Z sondażowego, ogólnopolskiego badania na reprezentatywnej grupie Polaków wynika, że za czynniki będące głównymi zagrożeniami dla jakości powietrza uważamy przede wszystkim emisje zanieczyszczeń z produkcji energii elektrycznej i ciepła - odpowiedziało tak 78,0 proc. badanych. Na kolejnych miejscach respondenci umieścili działalność przemysłu (76,6 proc.) oraz emisje zanieczyszczeń z samochodów osobowych i ciężarowych (73,7 proc.). Blisko dwie trzecie badanych wskazało na emisje zanieczyszczeń z innych krajów/regionów oraz emisje zanieczyszczeń z gospodarstw domowych. Ponadto, w opinii połowy respondentów zagrożeniami dla jakości powietrza są także emisje zanieczyszczeń z gospodarstw rolnych oraz naturalne zanieczyszczenia.

3 na 10 Polaków deklaruje działania

Blisko 3 na 10 Polaków zadeklarowało, że podejmuje działania na rzecz ochrony własnego zdrowia związane z jakością powietrza. Takie deklaracje częściej padały wśród osoby w średnim wieku - pomiędzy 35 a 59 r.ż. (34,8 proc. - 36,1 proc.) oraz z wykształceniem wyższym (48,3 proc.). Działania tego typu częściej podejmują również mieszkańcy dużych miast, powyżej 200 tys. mieszkańców.

Najczęściej podejmowanym działaniem na rzecz ochrony własnego zdrowia związanym z jakością powietrza jest śledzenie komunikatów dotyczących jego stanu (70,4 proc.). Dość częstą praktyką jest także ograniczanie czasu przebywania na powietrzu podczas alarmu smogowego (43,6 proc.). Co czwarta osoba w celu ochrony własnego zdrowia zamontowała w domu filtr oczyszczający powietrze, a blisko co dziesiąta deklaruje noszenie maseczki antysmogowej.

Co trzeci Polak podjął osobiście działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Okazuje się, że działania tego typu znacznie częściej podejmują mieszkańcy aglomeracji niż mniejszych miejscowości (wieś 23,7 proc. natomiast miasto pow. 500 tys. mieszkańców 50,9 proc.). W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń Polacy przede wszystkim starają się korzystać z komunikacji publicznej, chodzić pieszo lub jeździć rowerem (71,7 proc.). Dość często praktykowanymi działaniami są także: ograniczenie używania samochodu podczas poruszania się po mieście (57,2 proc.), zmiana systemu ogrzewania domu/mieszkania (54,1 proc.) oraz wymiana domowego sprzętu AGD/RTV na energooszczędny. 4 na 10 osób zdecydowało się na ocieplenie budynku, a co czwarta osoba - na kupno samochodu niskoemisyjnego.

Wiek, dochód oraz miejsce zamieszkania

Działania podejmowane w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń różnicują się w największym stopniu ze względu na wiek, dochód oraz miejsce zamieszkania respondentów - np. na zmianę systemu ogrzewania domu/mieszkania częściej decydują się ludzie młodzi (15-25 lat) i w średnim wieku (45-59 lat). W przypadku ocieplenia domu oraz zakupu samochodu niskoemisyjnego zmiennymi w największym stopniu różnicującymi odpowiedzi są dochód (czym wyższy tym większy odsetek wskazań) oraz wykształcenie (czym wyższe tym większy odsetek wskazań).

Kto nie podejmuje żadnych działań?

Żadnych działań na rzecz zmniejszenia szkodliwej emisji nie podjęło - zgodnie z deklaracjami - 56,9 proc. badanych osób. Powodem niepodjęcia działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla powietrza jest przede wszystkim przekonanie, że to rząd lub samorząd powinien podejmować takie działania (47,5 proc.).

Co czwarta osoba nie wierzy, że może przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Na odpowiedź „nie zanieczyszczam powietrza" wskazało 12,0 proc. odpowiadających, a na brak czasu - 9,8 proc. Ponadto, co piąta osoba przyznała, że nie wie co mogłaby zrobić w tym celu. Przekonanie dotyczące tego, iż to rząd lub samorząd powinien podejmować działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla powietrza, deklarowane było głównie przez osoby pomiędzy 26, a 34 r.ż., ale także mieszkańców średnich miast (50-200 tys.).

Rozwiązania akceptowane przez respondentów

Respondentów zapytano także jakie rozwiązania byliby skłonni zrealizować bądź zaakceptować w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Najczęściej wskazywano w tym przypadku na korzystanie z transportu publicznego, jazdę na rowerze lub poruszanie się pieszo po mieście (63,7 proc.), ograniczenie ruchu samochodów w centrum miasta (57,5 proc.) oraz zmianę systemu ogrzewania własnego domu/mieszkania (54,9 proc.). 51,7 proc. badanych zaakceptowałoby graniczenie liczby miejsc parkingowych w centrum, a 50,3 proc. zakaz wjazdu do centrów miast samochodów określonego typu, np. o określonym roczniku.

Spośród wybranych rozwiązań, najmniej osób byłoby skłonnych zaakceptować wzrost cen energii elektrycznej spowodowany produkowaniem jej z odnawialnych źródeł.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Samorządy potrafią być samorządne i z inicjatywą. Ale to droga ciągle pod górę (17 września 2020)Zyska: w 2019 r. znacznie spadła liczba stref z przekroczeniami smogu (17 września 2020)Mazowsze z przełomowym Programem ochrony powietrza (10 września 2020)Bartłomiej Orzeł pełnomocnikiem ds. programu Czyste Powietrze (08 września 2020)ONZ ustanowił 7 września Międzynarodowym Dniem Czystego Powietrza dla błękitnego nieba (07 września 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony