Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii? Są wytyczne resortu

Ministerstwo Klimatu przygotowało wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w miejscach izolacji oraz kwarantanny zbiorowej. Wśród nich m.in. magazynowane zebranych odpadów przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia.

   Powrót       07 kwietnia 2020       Odpady   

Ministerstwo Klimatu we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało nowe wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii. Jak podaje resort, „odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne”, z uwagi jednak na możliwe zagrożenie epidemiczne „należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności”.

Czytaj też: Gospodarka odpadami w czasach zarazy: dziś zgodnie z planem. Szkopuł w tym, aby być gotowym na najgorsze

W opublikowanym na stronie ministerstwa dokumencie pt. „Wytyczne​ dot. Postępowania z​ odpadami​ w​ czasie​ występowania​ zakażeń​ koronawirusem​ SARS-CoV-2” znajdujemy szczegółowe wytyczne dla:

  • gmin,
  • osób zdrowych objętych kwarantanną oraz dla osób stosujących środki zapobiegawcze,
  • osób przebywających w izolacji,
  • podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

Odpady odbierane przynajmniej raz w tygodniu

Gminom zaleca się działanie w porozumieniu z Wojewodami, Policją czy Ośrodkami Pomocy Społecznej, gdyż to właśnie te organy są dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie.

W zakresie gospodarki odpadami gminny powinny zapewnić worki w określonym kolorze i/albo oznaczonych odpowiednim symbolem umożliwiającym jednoznaczną identyfikację odpadów z gospodarstw domowych lub od osób objętych izolacją oraz zapewnić odbiór odpadów od tych osób nie rzadziej niż co 7 dni. Odpady te powinny być transportowane bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych. Gminy ponadto powinny zapewnić dezynfekcję pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu tego typu odpadów.

Jak podczas izolacji postępować z odpadami?

Odpady pochodzące od osób znajdujących się w izolacji oraz wytworzone w obiektach kwarantanny zbiorowej, powinny zostać przekazane do odbioru dopiero 72 godziny po zamknięciu worka. Ponadto worka zodpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać. - Osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka – dodano.

Należy pamiętać o każdorazowej dezynfekcji/myciu rąk przed oraz po każdej czynności związanej z pakowaniem i przenoszeniem odpadów do miejsca przeznaczonego do ich gromadzenia. Jak zaznaczono, odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami, powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odpadami

W przypadku worków, które nie spełniają wyżej wymienionych wymagań, odbierający odpady w miarę możliwości powinni poinformować osobę, która worek wystawiła, o konieczności szczelnego zamykania odpadów. - Zaleca się, aby odpady selektywnie zebrane były w miarę możliwości magazynowane przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia – podaje resort.

Ministerstwo zaleca, by odpady zebrane od osób przebywających w izolacji lub z miejsc kwarantanny zbiorowej nie były przetwarzane z udziałem osób sortujących. – W przypadku braku możliwości technicznych przetwarzania wyłącznie na liniach całkowicie zautomatyzowanych bez udziału człowieka, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach z instalacją do aktywnego odgazowania) – dodano.

Pełna treść wytycznych do pobrania w pliku pdf.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polski Cyfrowy Operator Logistyczny m.in. uszczelni system kontroli transportu odpadów (06 maja 2021)#WidzęWięcej, czyli w odpadach drzemią surowce – jak można włączyć się w ogólnopolską akcję? (06 maja 2021)ROP w wykazie prac legislacyjnych RM (04 maja 2021)Dziś altany śmietnikowe to obraz nędzy i rozpaczy. Czy jednolita norma będzie szansą na poprawę tego stanu? (30 kwietnia 2021)Wyrok dla byłego wójta oskarżonego o udział w mafii śmieciowej (30 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony