Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

106 mln EUR na odbudowę oceanów i wód

   Powrót       04 lipca 2023       Woda   

Ostatniego dnia czerwca Komisja Europejska ogłosiła, że 18 nowych projektów otrzyma ponad 106 mln euro na wsparcie misji UE „Odbudowa naszych oceanów i wód(1)” (patrz ramka). - Będą one odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej i odbudowie przyrody poprzez ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej w wodach, ograniczenie zanieczyszczenia, wspieranie zrównoważonej niebieskiej gospodarki i rozwój europejskich cyfrowych bliźniaków oceanów – wskazano w komunikacie prasowym KE.

Podkreślono ponadto, że w projekty są zaangażowane wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

- (…) Ponad 370 beneficjentów – MŚP, instytucje badawcze, władze lokalne, szkoły i przedsiębiorstwa – mobilizuje się do wprowadzenia rozwiązań, które mogą przekształcić wyzwania ekologiczne w możliwości innowacji – mówiła Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy na miarę ery cyfrowej.

Misje UE

Misje Unii Europejskiej zostały ustanowione w ramach programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2027. Mają one być nowym sposobem na znalezienie rozwiązań dla wybranych wyzwań społecznych. Zgodnie z założeniami, do 2030 r. misje mają przynieść wymierne rezultaty.
Misja UE „Odbudowa naszych oceanów i wód” wystartowała w 2021 r. Jej celem jest ochrona i przywrócenie zdrowia oceanów i wód do 2030 r. poprzez badania naukowe i innowacje, zaangażowanie obywateli i inwestycje w niebieską gospodarkę.

Wśród przewidywanych korzyści dla wód i oceanów wynikających z wdrożenia projektów wymieniono:

  • Rozwiązania w zakresie ochrony i odbudowy zdegradowanych siedlisk przybrzeżnych i morskich,
  • Ochronę i rekultywację terenów podmokłych, równin zalewowych, przybrzeżnych terenów podmokłych i słonych bagien w Dunaju,
  • Działania mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu chemicznemu w Morzu Śródziemnym, jego minimalizację i naprawę,
  • Wprowadzanie na rynek Morza Bałtyckiego i Morza Północnego zrównoważonych produktów i rozwiązań opartych na algach,
  • Zapobieganie zaśmiecaniu, tworzywom sztucznym i mikrodrobinom plastiku oraz ich eliminowanie,
  • Ograniczenie odpadów morskich i zanieczyszczeń poprzez stosowanie inteligentnych narzędzi połowowych o niskim wpływie na środowisko,
  • Włączenie danych z monitorowania różnorodności biologicznej do cyfrowego oceanu bliźniaczego,
  • Utworzenie e-biblioteki gatunków morskich i słodkowodnych,
  • Rozwój lokalnych modeli biznesowych dla rolnictwa oceanicznego.

Czytaj: Ochrona mórz i oceanów. Zawarto globalne porozumienie

- Te nowe projekty stanowią kolejny krok w kierunku osiągnięcia celów misji. Z niecierpliwością oczekuję, że projekty te przyczynią się do transformacji, i zachęcam wszystkich do przyłączenia się do nas w tej podróży, aby uratować ocean i nasze rzeki – powiedział Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Więcej informacji na stronie internetowej misji UE „Odbudowa naszych oceanów i wód”
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/restore-our-ocean-and-waters_en

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i trigeneracja. Wod-kan wie, jak wykorzystać swój potencjał energetyczny (27 lutego 2024)0,5 mld zł na wodę. NFOŚiGW przedłuża nabór (27 lutego 2024)Komisja inwestuje ponad 233 mln euro w strategiczne projekty w dziedzinie środowiska i klimatu w całej Europie (23 lutego 2024)Efektywność energetyczna nową dewizą samorządów (22 lutego 2024)Niemcy biorą się za dekarbonizację w przemyśle. KE akceptuje program pomocy publicznej (19 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony