Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2022 02 października 2022

MKiŚ: system kaucyjny nie spowoduje zmniejszenia uzyskiwanych przez gminy poziomów recyklingu

   Powrót       23 sierpnia 2022       Odpady   

Projektowane przepisy dotyczące utworzenia systemu kaucyjnego nie spowodują zmniejszenia uzyskiwanych przez gminy poziomów recyklingu – podkreśla wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister zauważył, że zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot zbierający odpady komunalne, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań, które zawierają m.in. informacje o masie poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, oraz masie odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych odpadów komunalnych. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

- Innymi słowy, dana gmina będzie mogła zaliczyć do uzyskanych przez nią poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu opakowania zebrane na jej obszarze – wyjaśnił.

Czytaj też: Czerpmy z doświadczeń innych państw, czyli jak wdrożyć system kaucyjny w Polsce

Ozdoba poinformował, że propozycje nowych regulacji wynikają m.in. z przepisów dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, nakładającej na wprowadzających napoje w butelkach z tworzyw sztucznych uzyskanie docelowo poziomu zbierania w wysokości 90 proc. masy wprowadzonych butelek. Z kolei dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych - zauważył wiceminister - wymaga w przypadku innych rodzajów opakowań stosowanych do napojów uzyskania docelowych wysokich poziomów recyklingu dochodzących do 75 proc. np. w przypadku opakowań wykonanych ze szkła.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ozdoba: Ustawa kaucyjna w październiku trafi do Sejmu (21 września 2022)Pierwsze miesiące działania łotewskiego systemu kaucyjnego (07 września 2022)NGOs wzywają do przyśpieszenia prac nad ROP i systemem kaucyjnym (05 września 2022)Ogólnopolska konferencja ODPADY W GMINIE 2022 w dniach 7-8 września (31 sierpnia 2022)System kaucyjny? Najpierw ROP (25 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony