Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2022 25 czerwca 2022

MKiŚ konsultuje nową metodykę obliczania emisji gazów cieplarnianych

   Powrót       05 kwietnia 2022       Energia   

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia(1), określającego nową metodykę obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej.

Jak wskazało MKiŚ, wydanie nowego rozporządzenia w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej jest konieczne z uwagi na wejście w życie przepisu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ta zmiana ustawowa - jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji - polega na usunięciu z delegacji ustawowej obowiązku określenia w drodze rozporządzenia wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej. Wskaźnik ten będzie określał minister właściwy do spraw klimatu, w drodze rozporządzenia, do dnia 31 grudnia każdego roku.

Dodatkowo projekt rozporządzenia uwzględnia zasady rozliczania wodoru w ramach realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Jakie zmiany?

Projekt rozporządzenia w porównaniu do obowiązującej regulacji nie zawiera wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej, który będzie regulowany osobnym rozporządzeniem. Zawiera doprecyzowanie definicji „bitum naturalny” oraz definicji „ropa naftowa konwencjonalna”, zapis precyzujący na czym polega czynność "przerobu" w kontekście przetwarzania ropy naftowej i biokomponentu.

Znajdują się w nim także m.in. przepis wskazujący, że w przypadku przerobu ropy naftowej z biokomponentem, który nie spełnia kryteriów zrównoważonego rozwoju, ilość dostarczonego biokomponentu liczy się jako paliwo z którym biokomponent był przerabiany, wskazujący, że do określenia ilości zużytej energii elektrycznej uwzględnia się tylko ilość energii elektrycznej zużytej w pojazdach samochodowych, których ładowanie nastąpiło na ogólnodostępnych stacjach ładowania, oraz zapis, mówiący, że do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego można wykorzystać umorzone jednostki poświadczonej redukcji emisji wygenerowane w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju oraz jednostki redukcji emisji wygenerowane przez projekty wspólnego wdrażania.(PAP)

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358355

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak transport żywności wpływa na emisje GHG? Badania naukowe (22 czerwca 2022)Koszty klimatyczne rosyjskiej inwazji w Ukrainie (06 czerwca 2022)UE osiągnęła cel redukcji emisji na 2020 r. EEA przedłożyła oficjalne dane do sekretariatu UNFCCC (01 czerwca 2022)Łańcuch dostaw a neutralność klimatyczna w biznesie (31 maja 2022)PIE: aby osiągnąć cel Porozumienia paryskiego główni emitenci będą musieli zainwestować 67 bln dol. (24 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony