Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.01.2022 22 stycznia 2022

MKiŚ: organizacje ekologicznie dopuszczone do postępowania dot. wydania koncesji dla kopalni Turów

   Powrót       15 grudnia 2021       Planowanie przestrzenne   

Minister Klimatu i Środowiska dopuścił organizacje ekologiczne do udziału w postępowaniu dot. wydania koncesji na wydobycie węgla w kopalni Turów do 2044 r. - poinformowało we wtorek MKiŚ.

Jak przekazał resort w komunikacie, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ministerstwo Klimatu i Środowiska zostało zobowiązane do ustalenia, czy organizacje ekologiczne "miały zapewniony realny, a nie jedynie formalny udział w postępowaniu o uwarunkowaniach środowiskowych przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu". Zaznaczono, że sąd wskazał też na konieczność odniesienia się i powiązania przedmiotowej sprawy ze sprawą prowadzoną przed TSUE, a także wyrokami dot. zarządzonego środka tymczasowego.

Resort przypomniał, że dotychczasowe postanowienia dot. odmowy dopuszczenia organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniach ws. koncesji dla kopalni Turów zostały wydane "na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z zasadą, że jeżeli koncesja poprzedzona jest decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa, w postępowaniu koncesyjnym nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych". Jak wyjaśniono, WSA w Warszawie podkreślił w wyrokach, iż zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego oznacza, że "w razie sprzeczności między normami prawa wspólnotowego a prawa krajowego organy stosujące prawo (sądy lub organy administracyjne)są obowiązane podjąć rozstrzygnięcie na podstawie normy prawa wspólnotowego i tym samym są obowiązane odmówić zastosowania normy prawa krajowego".

Czytaj też: Kolejna odsłona sporu o KWB Turów. Fala komentarzy po postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości UE

Ponadto - jak dodał resort - organ koncesyjny musiał uwzględnić zmianę stanu prawnego na dzień wydania postanowień, która nastąpiła w stosunku do stanu z daty wydania postanowień nt. odmowy dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu - (zmiana przepisów prawa materialnego art. 33 „Prawa geologicznego i górniczego” dokonana ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy OOŚ, która była wynikiem ponownej implementacji art. 11 ust. 1 i 3 Dyrektywy EIA).

MKiŚ wskazało, że Minister Klimatu i Środowiska "jako organ koncesyjny, umożliwia zainteresowanej społeczności oraz stronom decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wniesienie odwołania oraz skargi" na decyzję inwestycyjną, poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Dodano, że zgodnie z wytycznymi WSA i zmianą przepisów, przyznane zostało organizacji ekologicznej prawo do uczestniczenia w tym postępowaniu na prawach strony.

Jak przypomniało MKiŚ, 1 grudnia 2021 r. zakończono postępowanie w II instancji w przedmiotowej sprawie. Wydane zostały również obwieszczenia i przesłane do Gminy Bogatynia, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. W zawiadomieniu o zakończeniu postępowania i obwieszczenia wyznaczono termin stronom na ewentualne wnioski lub stanowiska w sprawie - dodano. - Po tym czasie i przeanalizowaniu ewentualnych stanowisk organ koncesyjny – Minister Klimatu i Środowiska – wyda decyzję rozstrzygającą - wskazano. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Turów – nie wszystko stracone? (21 stycznia 2022)KE o kopalni w Turowie. Nieopłacone kary grożą potrąceniem środków z funduszy należnych z budżetu UE (14 stycznia 2022)Deklaracje o odejściu od węgla podczas COP26. Coalexit jednak szybciej? (04 listopada 2021)Zamiast energetyki węglowej w Turowie - model elektroprosumencki. Wyniki ekspertyzy (29 października 2021)Polska i Czechy nie uzgodniły treści porozumienia ws. Turowa (01 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony