Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.01.2023 31 stycznia 2023

Selektywna zbiórka popiołów w Mławie

Popiół z palenisk będzie w Mławie objęty selektywną zbiórką. Jako jeden z powodów takiej decyzji wymieniono mniejszy koszt zagospodarowania 1 tony popiołu zebranego jako odrębnej frakcji w porównaniu z kosztem zagospodarowania odpadów zmieszanych.

   Powrót       09 listopada 2022       Odpady   

Od 1 stycznia 2023 r. mieszkańcy Mławy (woj. mazowieckie) będą mieli obowiązek selektywnego zbierania popiołu pochodzącego z palenisk źródeł ciepła na paliwa stałe – poinformował Urząd Miasta Mławy. Od nowego roku popiół będzie traktowany jako kolejna frakcja odpadów, którą mieszkańcy będą mieli obowiązek gromadzić w osobnych pojemnikach - szarych z napisem „popiół”.

Uprawnienie Rady Miasta Mława do wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania popiołu w oddzielnym pojemniku wynika ze zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Wyjaśniono przy tym, że uprawnienie do wprowadzenia tego typu rozwiązań wynika z art. 4 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jak mieszkańcy powinni zbierać popiół?

Jak wyjaśnia tamtejszy magistrat, zakup pojemników będzie leżał po stronie właścicieli nieruchomości, w których wytwarzane są popioły. - Muszą się oni w nie wyposażyć przed 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i pojemność pojemników określa 3. rozdział regulaminu. Ważne, aby posiadały one tzw. mechanizm grzebieniowy, tzn. konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, a także koła – prosimy, aby zwrócić na to uwagę przy zakupie pojemników, gdyż popiół z tych nieposiadających wspomnianej konstrukcji oraz kół nie będzie odbierany – wskazano.

Ratusz wskazuje ponadto, że popiół w pojemniku należy umieszczać luzem – bez dodatkowych opakowań (np. toreb foliowych), powinno się go zbierać w stanie wystudzonym i nie zalewać wodą.

Czytaj też: Zbiórka popiołu z palenisk domowych szansą na poprawienie poziomów recyklingu

Skąd ta decyzja?

Obecnie frakcja popiołów trafia w Mławie do strumienia odpadów zmieszanych, które następnie przekazywane są do instalacji komunalnych. Jak wyjaśnia ratusz, jednym z powodów objęcia popiołów selektywną zbiórką jest zanieczyszczanie przez popiół linii technologicznych w instalacjach komunalnych, co przyczynia się do ich szybszego zużycia. Powodem tej decyzji są także koszty, możliwość ponownego użycia popiołu zebranego oddzielnie w celach rekultywacji terenów czy w przemyśle cementowym i budownictwie oraz brak konieczności składowania popiołu na składowisku dzięki czemu – podano - ogranicza się zanieczyszczenie środowiska.

- Instalacje nie chcą przyjmować do przetworzenia odpadów zmieszanych z zawartością popiołu i czasem trzeba je w związku z tym transportować na dalsze odległości albo instalacje ustalają wyższe ceny za odpady zmieszane z zawartością popiołu – dodano.

W komunikacie miasta wskazano ponadto, że koszt zagospodarowania 1 tony popiołu zebranego jako odrębnej frakcji w porównaniu z kosztem zagospodarowania odpadów zmieszanych jest mniejszy. Ponadto popiół w odpadach zmieszanych zaniża poziomu recyklingu osiąganego przez gminę. - Co może skutkować wysokimi karami nakładanymi na nią w związku z niespełnianiem wymagań ustawowych (jeżeli do odpadów zmieszanych trafia popiół, pogarsza on jakość odpadów frakcji selektywnych niepoprawnie tam umieszczonych i w konsekwencji obniża ich przydatność do ponownego użycia, a czasem nawet ją wyklucza) – dodano.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inflacja wpływa na koszty działalności odpadowej. Legislacja nie pomaga (25 stycznia 2023)W Rzeszowie powstał słownik segregacji odpadów komunalnych (10 stycznia 2023)Zmiany prawne 2023 r. Co czeka samorządy w kwestiach związanych ze środowiskiem? (03 stycznia 2023)Obowiązek segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych jednak od stycznia 2025 r. (28 grudnia 2022)Dane o odpadach ze sprawozdań marszałkowskich 2020 r. (22 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony