Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.12.2023 01 grudnia 2023

Mniej środków dla Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów PRoGeO

   Powrót       27 września 2023       Woda   

W Monitorze Polskim ukazała się uchwała Rady Ministrów (RM) zmieniająca budżet finansowy przeznaczony dla Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów ProGeO. Rząd zdecydował o ograniczeniu środków na działania realizowane w ramach programu.

Zgodnie z uchwałą nr 151 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO(1), przewiduje się limit wydatków na realizację programu na poziomie 339 938 tys. zł, przy czym limit wydatków budżetu państwa wynosi 597 tys. zł. W porównaniu do pierwotnej uchwały z 2017 r. oznacza to znaczne ograniczenie budżetu, który wcześniej wynosił 530 583 tys. zł, przy czym limit wydatków budżetu państwa sięgał 720 tys. zł.

Celem Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów – PRoGeO jest zintensyfikowanie prac nad badaniami struktur złożowych, charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego w strefach będących w jurysdykcji Organizacji Narodów Zjednoczonych (Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego). Jak czytamy na stronach rządowych, realizacja programu pozwoli na identyfikację i rozpoznanie złóż występujących w nagromadzeniach typu masywne siarczki polimetaliczne oraz ocenę rzeczywistego potencjału zasobowego wybranych złóż.

Czytaj: Parlament Europejski popiera zapisy ustawy o surowcach krytycznych UE

- Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin umożliwi powiększenie rezerw zasobów mineralnych dla potrzeb rozwoju gospodarki krajowej i przyszłych pokoleń oraz zwielokrotni wkład Rzeczypospolitej Polskiej w poznanie i ochronę dziedzictwa ludzkości światowych oceanów. Realizacja Programu przyczyni się do zwiększenia niezależności surowcowej kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do rozpoznania, poszerzenia i zdywersyfikowania bazy surowców mineralnych, w tym pierwiastków ziem rzadkich, co umożliwi ich potencjalną eksploatację z dna oceanicznego w przyszłości – czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Program ma przyczynić się do rozwoju badań i technologii, które będą prowadzone z respektowaniem praw człowieka, zasad ochrony środowiska, poszanowania dziedzictwa ludzkości oraz ambicji spowolnienia niekorzystnych zmian klimatu.

W raporcie Ministerstwa Infrastruktury na temat realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. wskazano, że w Polsce brak jest wielozadaniowej pełnomorskiej jednostki pływającej spełniającej wymagania stawiane współczesnym jednostkom dedykowanym badaniom morskim i polarnym. W ramach realizacji programu osiągnięto dwa znaczące cele - zapewniono finansowanie rejsów badawczych na Grzbiecie Śródatlantyckim ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy pierwszego rejsu badawczego w postaci zapytania ofertowego ogłoszonego przez PIG-PIB.(2)

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Uchwała z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów
https://dziennikustaw.gov.pl/M2023000102901.pdf
2/ Na podstawie:
https://www.gov.pl/web/klimat/program-rozpoznania-geologicznego-oceanow--progeo

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska organizacja nominowana do nagrody księcia Williama (21 września 2023)Wraz z klimatem zmienia się kolor oceanów (24 lipca 2023)Problem zanieczyszczenia mikroplastikiem dotyczy także wód słodkich (20 lipca 2023)106 mln EUR na odbudowę oceanów i wód (04 lipca 2023)Eurostat o Celach Zrównoważonego Rozwoju. Jak Europa radzi sobie z ich realizacją? (25 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony