Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Mniej środków dla Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów PRoGeO

   Powrót       27 września 2023       Woda   

W Monitorze Polskim ukazała się uchwała Rady Ministrów (RM) zmieniająca budżet finansowy przeznaczony dla Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów ProGeO. Rząd zdecydował o ograniczeniu środków na działania realizowane w ramach programu.

Zgodnie z uchwałą nr 151 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO(1), przewiduje się limit wydatków na realizację programu na poziomie 339 938 tys. zł, przy czym limit wydatków budżetu państwa wynosi 597 tys. zł. W porównaniu do pierwotnej uchwały z 2017 r. oznacza to znaczne ograniczenie budżetu, który wcześniej wynosił 530 583 tys. zł, przy czym limit wydatków budżetu państwa sięgał 720 tys. zł.

Celem Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów – PRoGeO jest zintensyfikowanie prac nad badaniami struktur złożowych, charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego w strefach będących w jurysdykcji Organizacji Narodów Zjednoczonych (Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego). Jak czytamy na stronach rządowych, realizacja programu pozwoli na identyfikację i rozpoznanie złóż występujących w nagromadzeniach typu masywne siarczki polimetaliczne oraz ocenę rzeczywistego potencjału zasobowego wybranych złóż.

Czytaj: Parlament Europejski popiera zapisy ustawy o surowcach krytycznych UE

- Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin umożliwi powiększenie rezerw zasobów mineralnych dla potrzeb rozwoju gospodarki krajowej i przyszłych pokoleń oraz zwielokrotni wkład Rzeczypospolitej Polskiej w poznanie i ochronę dziedzictwa ludzkości światowych oceanów. Realizacja Programu przyczyni się do zwiększenia niezależności surowcowej kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do rozpoznania, poszerzenia i zdywersyfikowania bazy surowców mineralnych, w tym pierwiastków ziem rzadkich, co umożliwi ich potencjalną eksploatację z dna oceanicznego w przyszłości – czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Program ma przyczynić się do rozwoju badań i technologii, które będą prowadzone z respektowaniem praw człowieka, zasad ochrony środowiska, poszanowania dziedzictwa ludzkości oraz ambicji spowolnienia niekorzystnych zmian klimatu.

W raporcie Ministerstwa Infrastruktury na temat realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. wskazano, że w Polsce brak jest wielozadaniowej pełnomorskiej jednostki pływającej spełniającej wymagania stawiane współczesnym jednostkom dedykowanym badaniom morskim i polarnym. W ramach realizacji programu osiągnięto dwa znaczące cele - zapewniono finansowanie rejsów badawczych na Grzbiecie Śródatlantyckim ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy pierwszego rejsu badawczego w postaci zapytania ofertowego ogłoszonego przez PIG-PIB.(2)

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Uchwała z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów
https://dziennikustaw.gov.pl/M2023000102901.pdf
2/ Na podstawie:
https://www.gov.pl/web/klimat/program-rozpoznania-geologicznego-oceanow--progeo

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Naukowcy zbadali oceaniczny nanoplastik (07 lutego 2024)ROP dla tytoniu: europejski obowiązek jest słabo egzekwowany (06 lutego 2024)Uran z wody morskiej. Chińscy badacze mają pomysł na mniej szkodliwe pozyskiwanie źródła paliwa jądrowego (18 grudnia 2023)Pokonać zabójcze trio, uratować morza. Co mówi Europejska Agencja Środowiska? (04 grudnia 2023)Polska organizacja nominowana do nagrody księcia Williama (21 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony