Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.02.2024 26 lutego 2024

Jeszcze mniejszy obowiązek zakupu energii z OZE – padła propozycja 5%

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rozporządzenia, który zmienia tzw. obowiązek OZE. Wielkość udziału dla tzw. zielonych certyfikatów zostanie obniżona do 5%.

   Powrót       17 sierpnia 2023       Energia   

Pod koniec czerwca br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2024-2026(1). W pierwotnym projekcie rozporządzenia wskazano, że w 2023 r. obowiązek uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia dla zielonych certyfikatów wynosił 12% i był określony tylko w ujęciu rocznym. Projektodawca proponował, aby „w celu zbudowania długofalowej perspektywy i przewidywalności rynku, procedowany projekt rozporządzenia określał poziom obowiązku dla lat 2024, 2025 i 2026”. Ustalono obowiązek na poziomie: 11% w 2024 r., 10% w 2025 r. oraz 9% w 2026 r., a także utrzymanie obowiązku dla błękitnych certyfikatów na dotychczasowym poziomie (0,5%).

Projektodawca zdecydował się na uwzględnienie uwagi Ministerstwa Rozwoju i Technologii złożonej w toku konsultacji i tym samym wprowadzono zasadniczą zmianę w okresie obowiązywania rozporządzenia, co przełożyło się na również na zmianę tytułu, jak i treści projektu rozporządzenia. Zaktualizowany projekt zakłada roczny okres obowiązywania (2024 r.) – zamiast okresu trzyletniego (lata 2024-2026) oraz wielkość obowiązku na poziomie 5% i 0,5 %.

Sektor OZE krytycznie o propozycji

Propozycja spotkała się krytyką po stronie branży. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOiR) w konsultacjach wyraziła „stanowczy sprzeciw wobec zaproponowanych zmian, które (…) są niezgodne z długoterminowymi celami rozwoju OZE, gdyż podważają elementarne zaufanie inwestorów do państwa i powodują, że opracowywanie jakichkolwiek długookresowych modeli finansowych obarczone jest nieakceptowalnym ryzykiem”. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie wskazało, że zmiana obowiązku może m.in. prowadzić do zagrożenia rentowności funkcjonowania istniejących jednostek wykorzystujących biomasę, w tym jednostek kogeneracyjnych, korzystających z tego systemu wsparcia. Zdaniem Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH) zaproponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmiana polegająca na obniżeniu przedmiotowego obowiązku o 1 pkt proc. historycznie nie przekładała się na trwały spadek ceny certyfikatów.

Przypomnijmy, że system świadectw pochodzenia, to jeden z trzech podstawowych systemów wsparcia OZE funkcjonujący obecnie w Polsce obok systemu taryf gwarantowanych i dopłat do cen rynkowych oraz systemu aukcyjnego. Podmioty uczestniczące w tym systemie otrzymują świadectwa pochodzenia za wytworzoną energię elektryczną z OZE. Prawa majątkowe wynikające z otrzymanych świadectw pochodzenia, tzw. zielone lub błękitne certyfikaty, mogą zostać sprzedane za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii i podlegają tam dalszemu obrotowi. Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię odbiorcom końcowym zobligowane jest pozyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) podkreślono, że ustanowienie odpowiedniej wysokości ww. obowiązku powinno z jednej strony przyczynić się do minimalizacji obciążenia odbiorców końcowych kosztami wynikającymi z funkcjonowania systemu świadectw pochodzenia, a z drugiej strony zapewnić rentowność projektów partycypujących w tym systemie wsparcia poprzez zapewnienie ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia na odpowiednim poziomie.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2024–2026:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373957/katalog/12986875#12986875

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Koszt wojennych emisji GHG to prawie 10 mld dolarów. Klimatyczne konsekwencje inwazji (26 lutego 2024)Efektywność energetyczna przede wszystkim (26 lutego 2024)Sezon na magazyny ciepła? Mogą one rozwiązać bolączki ciepłowni (26 lutego 2024)Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami (26 lutego 2024)Bądźmy efektywni i bezpieczni. Polska, UE i Ukraina ze wspólnymi celami (23 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony