Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Jeszcze mniejszy obowiązek zakupu energii z OZE – padła propozycja 5%

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rozporządzenia, który zmienia tzw. obowiązek OZE. Wielkość udziału dla tzw. zielonych certyfikatów zostanie obniżona do 5%.

   Powrót       17 sierpnia 2023       Energia   

Pod koniec czerwca br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2024-2026(1). W pierwotnym projekcie rozporządzenia wskazano, że w 2023 r. obowiązek uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia dla zielonych certyfikatów wynosił 12% i był określony tylko w ujęciu rocznym. Projektodawca proponował, aby „w celu zbudowania długofalowej perspektywy i przewidywalności rynku, procedowany projekt rozporządzenia określał poziom obowiązku dla lat 2024, 2025 i 2026”. Ustalono obowiązek na poziomie: 11% w 2024 r., 10% w 2025 r. oraz 9% w 2026 r., a także utrzymanie obowiązku dla błękitnych certyfikatów na dotychczasowym poziomie (0,5%).

Projektodawca zdecydował się na uwzględnienie uwagi Ministerstwa Rozwoju i Technologii złożonej w toku konsultacji i tym samym wprowadzono zasadniczą zmianę w okresie obowiązywania rozporządzenia, co przełożyło się na również na zmianę tytułu, jak i treści projektu rozporządzenia. Zaktualizowany projekt zakłada roczny okres obowiązywania (2024 r.) – zamiast okresu trzyletniego (lata 2024-2026) oraz wielkość obowiązku na poziomie 5% i 0,5 %.

Sektor OZE krytycznie o propozycji

Propozycja spotkała się krytyką po stronie branży. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOiR) w konsultacjach wyraziła „stanowczy sprzeciw wobec zaproponowanych zmian, które (…) są niezgodne z długoterminowymi celami rozwoju OZE, gdyż podważają elementarne zaufanie inwestorów do państwa i powodują, że opracowywanie jakichkolwiek długookresowych modeli finansowych obarczone jest nieakceptowalnym ryzykiem”. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie wskazało, że zmiana obowiązku może m.in. prowadzić do zagrożenia rentowności funkcjonowania istniejących jednostek wykorzystujących biomasę, w tym jednostek kogeneracyjnych, korzystających z tego systemu wsparcia. Zdaniem Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH) zaproponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmiana polegająca na obniżeniu przedmiotowego obowiązku o 1 pkt proc. historycznie nie przekładała się na trwały spadek ceny certyfikatów.

Przypomnijmy, że system świadectw pochodzenia, to jeden z trzech podstawowych systemów wsparcia OZE funkcjonujący obecnie w Polsce obok systemu taryf gwarantowanych i dopłat do cen rynkowych oraz systemu aukcyjnego. Podmioty uczestniczące w tym systemie otrzymują świadectwa pochodzenia za wytworzoną energię elektryczną z OZE. Prawa majątkowe wynikające z otrzymanych świadectw pochodzenia, tzw. zielone lub błękitne certyfikaty, mogą zostać sprzedane za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii i podlegają tam dalszemu obrotowi. Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię odbiorcom końcowym zobligowane jest pozyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) podkreślono, że ustanowienie odpowiedniej wysokości ww. obowiązku powinno z jednej strony przyczynić się do minimalizacji obciążenia odbiorców końcowych kosztami wynikającymi z funkcjonowania systemu świadectw pochodzenia, a z drugiej strony zapewnić rentowność projektów partycypujących w tym systemie wsparcia poprzez zapewnienie ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia na odpowiednim poziomie.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2024–2026:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373957/katalog/12986875#12986875

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rada UE i PE ze wspólnym porozumieniem ws. rynku wewnętrznych gazów odnawialnych i naturalnych (30 listopada 2023)Parlament Europejski popiera postulaty europejskiego przemysłu PV w sprawie NZIA (30 listopada 2023)Rozporządzenie bateryjne i fala nowych obowiązków dla branży magazynów energii (29 listopada 2023)Czy ciepłownictwo bez węgla i gazu jest możliwe? Tak, ale wymaga inwestycji rzędu biliona złotych (28 listopada 2023)OX2: Chcemy utrzymać tempo rozwoju OZE w Polsce (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony