Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Badania stanu środowiska i remediacja terenów zanieczyszczonych firmy Arcadis
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ

Kiedy będą ustawowo określone kwalifikacje dla zawodu gleboznawcy?

a+a-    Powrót       08 marca 2019       Rynek pracy   

O ustawowym określeniu kwalifikacji dla osób, które mają prowadzić gleboznawczą klasyfikację gruntów, RPO mówi już od 2008 roku. Do dzisiaj nie ma jednak odpowiednich regulacji, ponieważ sprawa ta wywołała spór kompetencyjny między dwoma resortami.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów upoważnienia dla osób, które mogą prowadzić gleboznawczą klasyfikację gruntów, nadaje starosta - bez ustawowych kryteriów wyboru. O ich określenie Rzecznik Praw Obywatelskich ubiega się od 2008 r. Jego zdaniem nadawanie upoważnień do wykonywania tego zawodu przez starostów nie znajduje odpowiedniej podstawy prawnej. – W Prawie geodezyjnym i kartograficznym nie ma zapisu określającego kwalifikacje dla osób ubiegających się o uprawnienie klasyfikacji gruntów na prawidłowym poziomie merytorycznym (…). Ustawa nakazuje, aby sposób i tryb prowadzenia klasyfikacji gruntów określano tak, by zapewniać jej prawidłowe i merytoryczne wykonanie – czytamy w komunikacie RPO.

Rozbieżne stanowiska MIiR i MRiRW

W odpowiedzi na liczne na przestrzeni lat wystąpienia RPO do kolejnych Ministrów Rolnictwa, resort ten w sierpniu 2016 r. przyznał słuszność Rzecznikowi w kwestii nowelizacji Prawa geologicznego i kartograficznego. Wskazano wówczas jednak, że organem właściwym do zmiany zapisów ustawy jest Minister Inwestycji i Budownictwa(1).

W marcu ub. r. RPO ponownie wystąpił w tej sprawie do resortu rolnictwa. Uzyskał wówczas odpowiedź, że „działania legislacyjne w tym zakresie prowadzone są w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (MIiR)”. W opinii MIiR jednak wskazana ustawa nie jest aktem właściwym do określenia statusu klasyfikatorów gruntów.

- Minister Inwestycji i Rozwoju poinformował, że w jego opinii ustawa geodezyjna, jako akt regulujący sprawy geodezji i kartografii - należące do działu administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo - nie jest aktem właściwym do określenia statusu klasyfikatorów gruntów – podaje RPO. - W ocenie ministra [MIiR – przyp. red.] regulacje dotyczące ustanowienia zawodu klasyfikatora, czyli nadawania uprawnień, zasad wykonywania zawodu, odpowiedzialności czy ewentualnego samorządu zawodowego, powinny mieć miejsce w aktach ustawowych pozostających w kompetencjach Ministra Rolnictwa, jako odpowiedzialnego za sprawy gleboznawczej klasyfikacji gruntów – dodano.

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W związku z zaistniałą sytuacją, Rzecznik Praw Obywatelskich w styczniu 2019 r. zwrócił się do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o ostateczne potwierdzenie, czy w jego ocenie określenie wymagań dla gleboznawców należy do właściwości MRiRW.

W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski zwrócił uwagę, że trudno się zgodzić ze stanowiskiem wyrażonym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, że Prawo geodezyjne i kartograficzne nie jest właściwym aktem do regulowania tego zagadnienia. - Mając na uwadze potrzebę ustawowej regulacji określającej niezbędne kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi została przygotowana kolejna propozycja uregulowania tej kwestii w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne – dodał.

Jak wynika z przekazanego RPO listu(2), Minister Rolnictwa określi kwalifikacje dla gleboznawcy - razem z MIiR lub sam. Jak zaznaczył Romanowski, „w celu podjęcia wspólnych prac legislacyjnych w tym zakresie lub ewentualnie, po upoważnieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzenia samodzielnej zmiany ustawy” stosowny projekt zmian ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne zostanie wkrótce przekazany Ministrowi Inwestycji i Rozwoju.

Jak wygląda codzienna praca gleboznawcy? Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu z serii Portret Pracownika – Gleboznawca: niezbędny zawód przyszłości.

Napisano na podstawie informacji udostępnionych przez RPO

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ W ostatnich latach nastąpiło kilka zmian w strukturze rządu. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju utworzone zostało 12 stycznia 2018 r. Do resortu włączono komórki organizacyjne i ich pracowników zajmujących się sprawami działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.2/ Odpowiedź MRiRW z dnia 22 lutego 2019 r.
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowied%C5%BA%20MRiRW%2022.02.2019_0.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Uniwersytet Opolski włącza się w badania nad wykorzystaniem odpadów do poprawy struktury gleby (12 lutego 2020)EEA: degradacja gleb i gruntów może skutkować obniżeniem jakości życia (11 lutego 2020)Żyzna gleba pożądana, ale nie na mokradłach (31 stycznia 2020)Naukowcy z UW opracowali pasywny system oczyszczania ścieków (31 stycznia 2020)Zeroemisyjne miasta. Deklarację złożyło blisko 400 miast (17 grudnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony