Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2021 20 czerwca 2021

MŚ: przyjęcie KPGO nie było opóźnione

   Powrót       28 marca 2017       Odpady   

Przyjęcie Krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO) nie było opóźnione - podkreśla w przesłanym PAP komunikacie Ministerstwo Środowiska (MŚ). W ten sposób resort odpowiada na część zarzutów Najwyższej Izby Kontroli (NIK), która w marcu jako niedostateczne i nieskuteczne oceniła działania organów administracji publicznej na rzecz prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych. Nieprawidłowości stwierdzono na wszystkich szczeblach systemu gospodarki odpadami.

"Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat, co oznaczało konieczność jego aktualizacji nie później niż w 2016 r. Uchwała Rady Ministrów w sprawie KPGO 2022 została przyjęta 1 lipca 2016 r. KPGO został zaktualizowany wcześniej, niż wymagały tego przepisy ustawy o odpadach" – podkreślono w komunikacie. Resort dodał, że zakończenie procedury opiniowania wojewózkich planów gospodarki odpadami (WPGO) i uzgadniania planów inwestycyjnych zależało od prac prowadzonych przez urzędy marszałkowskie nad rozpatrywaniem i uwzględnianiem uwag zgłoszonych przez MŚ.

MŚ prowadzi indywidualne konsultacje z urzędami marszałkowskimi

"MŚ podejmowało szereg działań wspierających samorządy, aby prace nad tymi dokumentami zostały zakończone jak najszybciej. W 2015 r. rozpoczął prace Zespół do spraw aktualizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami (...) Przygotowaliśmy też wytyczne do sporządzania krajowego oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Wydane też zostało rozporządzenie w sprawie sposobu i formy sporządzania WPGO oraz wzoru planu inwestycyjnego. Nie można zatem powiedzieć, że ze strony MŚ były w tym zakresie jakieś opóźnienia czy brak wsparcia dla samorządów. Cały czas prowadzimy indywidualne konsultacje z urzędami marszałkowskimi, podczas których w trybie roboczym omawiane są projekty WPGO i planów inwestycyjnych" - wyjaśniono w piśmie.

NIK w raporcie dodała, że mimo iż od 1 stycznia ub.r. obowiązują przepisy, które zakazują kierowania na składowiska odpadów kalorycznych (np. plastikowe), to przez niedostosowanie instalacji zdarza się, że takie odpady są magazynowane. Resort przyznał, że wiele odpadów, których właściwości pozwalają np. na odzysk energii trafia na wysypiska. Zwrócono jednak uwagę, że przepisy w tej sprawie wprowadzono blisko 10 lat temu. Ponadto, MŚ przewiduje, że wraz ze wzrostem masy odpadów selektywnie zbieranych w domach, zmieni się infrastruktura do przetwarzania odpadów komunalnych, a w efekcie ilość odpadów "kalorycznych" spadnie. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rada ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy UCPG (15 czerwca 2021)Hydrogen Eagle czyli międzynarodowy program wodorowy Polski, Czech i Słowacji (14 czerwca 2021)Gmina będzie mogła dopłacić do gospodarki odpadami. Opublikowano projekt ustawy (11 czerwca 2021)Warszawa: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (09 czerwca 2021)Krościenko nad Dunajcem: Rusza nowy PSZOK (07 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony