Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2022 03 grudnia 2022

Straż miejska z nowymi uprawnieniami. Posypią się mandaty za deklaracje o wysokości opłaty za odpady

Straż miejska będzie mogła karać mandatami za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami lub brak kompostownika, a kierowców, za złamanie zakazu wjazdu do strefy czystego transportu – przewiduje nowe rozporządzenie MSWiA.

   Powrót       26 czerwca 2020       Odpady   

MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia(1) w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Regulacja ma charakter dostosowujący i wynika ze zmian w ustawach: o elektromobilności oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ta pierwsza wprowadziła możliwość ustanowienia przez rady miast stref czystego powietrza, w których co do zasady mogą poruszać się jedynie pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem lub gazem ziemnym. Za nieprzestrzeganie ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu grozi mandat w wysokości 500 zł. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem będzie go mógł nałożyć strażnik gminny (miejski) posiadający upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego.

Strażnicy gminni będą też mogli nakładać mandaty za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo brak przydomowego kompostownika lub nieskładowanie w nim bioodpadów, mimo takiej deklaracji.

Uzasadnienie projektu rozporządzenia

Jak wskazano w uzasadnieniu, z dotychczasowych doświadczeń strażników gminnych (miejskich) wynika, że znaczna część właścicieli nieruchomości nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W trakcie przeprowadzanych kontroli często ujawniane są przypadki świadomej nieprawidłowej segregacji odpadów, pomimo złożonej deklaracji wskazującej na taką segregację, w tym przypadki całkowitego braku segregacji, gdzie wszystkie odpady umieszczane są w pojemniku na odpady zmieszane.

Autorzy projektu zwrócili przy tym uwagę, że obecna możliwość zwolnienia właścicieli nieruchomości z części opłaty śmieciowej kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, może skłonić część właścicieli nieruchomości do zadeklarowania posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów, a w rzeczywistości składowania takich odpadów w innych miejscach.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335052

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska samotnym rycerzem w sprawie ITPOK? (02 grudnia 2022)Przemieszczanie i eksport odpadów. Jakie stanowisko komisji ENVI? (02 grudnia 2022)Paweł Sosnowski pełnomocnikiem zarządu ds. regulacji środowiskowych w Interzero (01 grudnia 2022)KE proponuje nowe przepisy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych (01 grudnia 2022)Zjednoczony głos organizacji w sprawie systemu kaucyjnego w Polsce (30 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony