Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Aparatowy Urządzeń Technologicznych w Zakładzie Południe MPWiK m.st. Warszawie S.A.
Doradztwo w zakresie retencji i zagospodarowania wód opadowych firmy Arcadis

Trwa nabór do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej

a+a-    Powrót       10 stycznia 2020       Woda   

Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej czeka na zgłoszenia kandydatów na członków do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej.

Do zakresu działania Państwowej Rady (art. 363 ustawy Prawo wodne) należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej opinii, propozycji i wniosków w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią i skutkami suszy, w szczególności:

  1. przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczących poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią i skutkami suszy;
  2. opiniowanie projektów dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3, 6, 7 oraz 11 i 12 ustawy;
  3. opiniowanie projektów programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz planowanych inwestycji w gospodarce wodnej, o których mowa w art. 240 ust. 9 ustawy;
  4. opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących sprawy gospodarki wodnej;
  5. wyrażanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zgodnie z Ustawą powołuje 30 członków zgłaszanych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowo - badawcze i organizacje społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne związane z gospodarką wodną.

W celu powołania członków nowej Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V Kadencji na lata 2020 - 2023 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poszukuje ekspertów z następujących obszarów: gospodarka wodna (również w lasach), żegluga śródlądowa, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, melioracje, ochrona wód i obszarów od wód zależnych, wod-kan, energetyka wodna, turystyka wodna, wody morskie, rybołówstwo, wędkarstwo.

Formularz zgłoszeniowy można przesyłać na adres mailowy prgw@mgm.gov.pl do dnia 24 stycznia 2020 r.

Więcej informacji dotyczących naboru dostępne na stronie Ministerstwa.

Źródło: MGMiŻŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

57 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich na Dolnym Śląsku (22 stycznia 2020)Zgłoś swoje uwagi do Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej (17 stycznia 2020)Ponad pół miliarda na inwestycje MPWiK we Wrocławiu (17 stycznia 2020)Porozumienie PAA z IMGW ws. stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (15 stycznia 2020)Do 30 stycznia podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne składają kwartalne oświadczenia (15 stycznia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony