Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2021 18 czerwca 2021

We września ruszy sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną

   Powrót       12 maja 2021       Energia   

Od 1 do 3 września br. Urząd Regulacji Energetyki będzie prowadził nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (ang. Combined Heat and Power, CHP - patrz definicja). W naborze mogą wziąć udział nowe lub znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracyjne; wszystkie o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze(1).

Maksymalna wartość premii to prawie 4 mld zł

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi 36 TWh (w tym 1,8 TWh dla wytwórców energii elektrycznej w jednostkach zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Tym samym w naborze zaoferowana zostanie cała ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przewidziana do sprzedaży w 2021 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska(2).

Maksymalna wartość premii to ponad 3,9 mld zł, z czego ponad 195 mln zł (5 proc.) przewidziano dla wytwórców zlokalizowanych poza terytorium Polski.

Jak będzie przeprowadzony nabór?

Nabór nr NCHP/1/2021 potrwa 3 dni robocze. Jego otwarcie nastąpi 1 września o godzinie 8:15, a zamknięcie 3 września o godzinie 16:15. Zgodnie z Regulaminem naboru na premię kogeneracyjną indywidualną, zostanie on przeprowadzony w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Oferty należy dostarczyć na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NCHP/1/2021”.

Każdy z inwestorów może w danym naborze przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Nabór wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o naborze.

Informacje o wynikach naboru Prezes URE ogłosi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Ogłoszenie kolejnego naboru na premię kogeneracyjną indywidualną planowane jest grudzień 2021 r.

Czytaj: [Opinia eksperta] Ustawa o promowaniu kogeneracji to szansa na pozytywny impuls inwestycyjny

Źródło: URE

Przypisy

1/ Decyzję, o której mowa w art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144). Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w naborze na premię kogeneracyjną indywidualną dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.
https://www.ure.gov.pl/download/9/11347/PKIwniosekdopuszczenienabor2020.xlsx
2/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021.
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-28-10-2020-dz.-u.-2020-poz.-1914-4478.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Warszawa: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (09 czerwca 2021)Trigeneracja wodorowa tylko dla odważnych: Pszczyna zrezygnowała, Tarnowskie Góry złapały okazję (02 czerwca 2021)Strategia dla ciepłownictwa: więcej efektywnych systemów, rozwój sieci, wsparcie OZE (20 maja 2021)Włoszczowa: Dotacja na instalację wysokosprawnej trigeneracji w Spółdzielni Mleczarskiej (12 kwietnia 2021)Jak przeciwdziałać wysokim cenom ciepła? (17 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony