Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.10.2021 16 października 2021

Pierwszy nabór dla sektora transportu w ramach Łącząc Europę 2021-2027 ogłoszony

   Powrót       20 września 2021       Transport   

Komisja Europejska wraz z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) ogłosiła 16 września 2021 roku nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2)(1).

Konkurs będzie otwarty do 19 stycznia 2022 roku (ostateczny termin składania wniosków aplikacyjnych do KE). W przypadku paliw alternatywnych jest to pierwszy z wyznaczonych terminów składania wniosków, które będą się następnie sukcesywnie powtarzać.

Budżet konkursu wynosi 7,05 mld euro. W każdej z 3 pul aplikowania – pula Funduszu Spójności, pula ogólna oraz pula środków dedykowana mobilności wojskowej (Military Mobility) obowiązują inne poziomy dofinansowania.

Priorytety

 • projekty infrastrukturalne w ramach sieci bazowej i kompleksowej TEN-T (koleje, śródlądowe drogi wodne, porty morskie i śródlądowe, drogi, terminale drogowo–kolejowe i multimodalne platformy logistyczne),
 • inteligentne aplikacje dla transportu (ERTMS, ITS, SESAR, RIS itp.),
 • interoperacyjność transportu,
 • nowe technologie i innowacje,
 • infrastruktura paliw alternatywnych, w tym infrastruktura szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru w sieci drogowej TEN-T,
 • autostrady morskie,
 • multimodalne węzły pasażerskie,
 • redukcja hałasu kolejowego transportu towarowego,
 • bezpieczna mobilność, w tym infrastruktura parkingowa i bezpieczeństwo drogowe,
 • poprawa odporności infrastruktury transportowej, w szczególności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe,
 • dostosowanie infrastruktury transportowej do celów kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej,
 • dostosowanie sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania (dual use) w ramach mobilności wojskowej (Military Mobility).

Czytaj: Świetlana przyszłość transportu intermodalnego w Polsce? Warunki geograficzne mamy doskonałe

Preselekcja i akceptacja wniosków przez MFiPR

Wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez państwo członkowskie, dla Polski - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Wnioski nie posiadające akceptacji ministerstwa nie będą oceniane przez KE. Konkurs koordynuje Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI) w MFiPR.

Aby wesprzeć polskich wnioskodawców w aplikowaniu o środki CEF, MFiPR prowadzi tzw. preselekcję projektów, w ramach której wnioskodawcy, na podstawie informacji o planowanych projektach, otrzymują opinię resortu w zakresie kwalifikowalności zgłaszanych propozycji, a także wsparcie w przygotowaniu kompletnej aplikacji. W ramach preselekcji wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w konkursie powinny przekazać do MFiPRinformację o proponowanych do konkursu projektach, zawierającą:

 • krótki opis zakresu i celu projektu;
 • planowany harmonogram realizacji projektu;
 • posiadane decyzje administracyjne wymagane dla projektu;
 • planowany budżet projektu wraz z wyszczególnieniem źródeł finansowania;
 • wskazanie priorytetu, do którego ma być złożony wniosek.

Propozycje projektów prosimy przekazywać do Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MFiPR na adres poczty elektronicznej cef@mfipr.gov.pl najpóźniej do 11 października 2021 r. Na ten adres można kierować także ewentualne pytania dotyczące konkursu.

Po akceptacji wstępnej propozycji, kompletny wniosek o dofinansowanie należy złożyć do DPI w MFiPR, w celu uzyskania akceptacji państwa członkowskiego, do 1 grudnia 2021 r. Ostateczny termin składania wniosków do KE poprzez dedykowany system elektroniczny upływa 19 stycznia 2022 r., godz. 17.00.

Dni informacyjne

Aby przybliżyć zakres i warunki konkursu Komisja Europejska organizuje dni informacyjne (w formule on-line) w następujących terminach:

 • 27 września 2021 r. dla wszystkich priorytetów za wyjątkiem paliw alternatywnych,
 • w październiku 2021 r. (konkretna data nie została jeszcze wyznaczona) w zakresie paliw alternatywnych.

Źródło: MFiPR

Przypisy

1/ Dokumenty konkursowe na stronie Komisji Europejskiej
https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals/2021-cef-transport-call-proposals_en

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielona odbudowa miast. O czym rozmawiano podczas konferencji Eco-Miasto? (07 października 2021)Mobilność jako usługa. Trend, który zmniejszy wpływ transportu na środowisko (01 października 2021)Wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (23 września 2021)Rusza 20. edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16 września 2021)Przygotowania do emisji zielonych obligacji NextGenerationEU o wartości 250 mld euro (08 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony