Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

Rusza nabór wniosków na wsparcie ekosystemów leśnych w ramach PROW 2014-2020

   Powrót       17 maja 2021       Zrównoważony rozwój   

17 maja 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór potrwa do 27 czerwca 2021 r.

Do kogo skierowane jest wsparcie?

Wsparcie w ramach tego poddziałania skierowane jest do właścicieli lasów prywatnych. Przedmiotem pomocy są inwestycje przyczyniające się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanów na drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego.

Czytaj: NIK skontrolowała nadzór nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnoścą Skarbu Państwa. Jakie wnioski?

Co obejmuje wsparcie?

Wsparcie obejmuje inwestycje w lasach prywatnych w średnim wieku 11-60 lat, polegające na:

  • przebudowie składu gatunkowego drzewostanów, poprzez wprowadzenie drugiego piętra (stawka od 8 137 zł/ha do 9 249 zł/ha) lub podszytu (stawka od 4 610 zł/ha do 5 210 zł/ha) lub dolesianiu luk (stawka od 12 538 zł/ha do 14 213 zł/ha), co będzie przyczyniało się znacząco do zwiększania różnorodności biologicznej w lasach prywatnych;
  • zakładaniu remiz leśnych, tj. sadzeniu określonych gatunków roślin, w tym m.in. krzewów oraz drzewek owocowych (stawka 848 zł/0,1 ha), w celu zwiększania odporności drzewostanów na czynniki biotyczne;
  • realizowaniu zabiegów pielęgnacyjnych – czyszczeń późnych w drzewostanach 11-20 letnich, dzięki którym podnoszona będzie naturalna odporność drzewostanu na zmiany klimatu (stawka od 764 zł/ha do 917 zł/ha).

Zmiana w poddziałaniu

W 2021 r. wprowadzono korzystną zmianę dla beneficjentów poddziałania, polegającą na zwiększeniu z 20 ha do 40 ha maksymalnej powierzchni, do której można ubiegać się o pomoc na inwestycje leśne w całym okresie PROW 2014-2020. Zmiana umożliwi beneficjentom, którzy uczestniczyli wpoddziałaniu leśnym ubieganie się o pomoc do nowych powierzchni, natomiast nowi wnioskodawcy będą mieli możliwość wnioskowania o pomoc do większego obszaru.

Wnioski będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy w terminie od 17 maja do 27 czerwca 2021 r.

Czytaj: Dostępne nowe wytyczne w zakresie zapobiegania pożarom lasów

Źródło: MRiRW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Plastikowa rewolucja u progu (16 czerwca 2021)GUNB o roli gmin przy składaniu deklaracji nt. źródeł ciepła (16 czerwca 2021)Skok na głęboką wodę, czyli perspektywy rozwoju polskich farm na morzu (16 czerwca 2021)Zmiany w programie "Czyste Powietrze" (16 czerwca 2021)Kto się boi wiatraka? (16 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony