Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

Nagroda Krajobrazowa przyznana

   Powrót       19 stycznia 2021       Planowanie przestrzenne   

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przyznał Nagrodę Krajobrazową. Zwycięzcą Konkursu został Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, który wzorcowo zrealizował projekt: „Ochrona cennych krajobrazowo i przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszarów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.

Zwycięski projekt zostanie zgłoszony do Europejskiej Nagrody Krajobrazowej

Nagrodzony projekt spełnia wszystkie kryteria określone w Rezolucji CM/Res (2008) 3 o zasadach regulujących przyznanie Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, tzn.:

  • wprowadza konkretną metodę ochrony, planowania krajobrazu i zarządzania nim;
  • odwołuje się do zasad zrównoważonego rozwoju, uwzględniając aspekty środowiskowe, społeczne, gospodarcze, kulturowe i estetyczne, wprowadza zrównoważony rozwój;
  • stanowi wzór do naśladowania;
  • angażuje lokalną społeczność w działania na rzecz kształtowania krajobrazu oraz działania edukacyjne dzieci i młodzieży w zakresie ochrony krajobrazu.

Ważnym elementem projektu było również przywrócenie historycznego sposobu użytkowania terenów położonych w Parku Krajobrazowym, co pozwoliło na odtworzenie typowych dla tego regionu krajobrazu, zachowanie różnorodności biologicznej oraz włączenie się lokalnej społeczności w wyżej wymienione działania. Zwycięski projekt zostanie zgłoszony przez GDOŚ do konkursu Europejska Nagroda Krajobrazowa (Rada Europy).

Czytaj: Krajobraz odbiciem przemian

Komisja konkursowa zdecydowała również o przyznaniu wyróżniania za projekt „Odra uRzeka. Zagospodarowanie nadbrzeży Młynówki w Opolu. Rewitalizacja Parku Nadodrzańskiego w Opolu” zrealizowany przez Prezydenta Miasta Opola. Komisja doceniła kompleksowe podejście Miasta Opole do obszarów nadrzecznych znajdujących się w graniach miasta. W projekcie uwzględniono zarówno funkcje społeczne, estetyczne, jak i ekologiczne krajobrazu, a także bezpieczeństwo powodziowe.

Krajobraz wpływa na jakość życia

Konkurs przeprowadzany jest w ramach wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Nagroda przyznawana jest co dwa lata za wzorcowe inicjatywy i działania w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem. - Krajobraz ma duży wpływ na jakość życia każdego z nas. Wiele badań naukowych w sposób jednoznaczny łączy poziom naszego zadowolenia z życia z ilością i jakością zieleni w miejscu naszego zamieszkania. Urządzanie krajobrazu, a więc przestrzeni, w której żyjemy, powinno być zatem świadome i odpowiedzialne – mówi Marek Kajs, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z regulaminem, do udziału w Konkursie zaproszone są zarówno organy lokalne i regionalne lub też ich stowarzyszenia, jak również organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego kształtowania i krajobrazu i gospodarowania nim przy aktywnym udziale społeczeństwa.

Źródło: GDOŚ

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Innowacje w offshore poszukiwane, podobnie jak lokalni dostawcy (05 sierpnia 2022)Nie tylko o pieniądzach. Zyski i koszty transformacji energetycznej (17 czerwca 2022)Rolnictwo 2.0. Regeneracja, która otwiera nowe horyzonty dla ochrony środowiska (13 czerwca 2022)Polscy naukowcy zbadali poziom „nowości biologicznej” lasów na hałdach pogórniczych (04 maja 2022)IRENA: Wodór może zakłócić światowy handel i stosunki międzynarodowe (24 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony