Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Najwięcej OZE w Szwecji, najmniej w Luksemburgu

   Powrót       30 stycznia 2018       Energia   

Udział energii ze źródeł odnawialnych(1) w całkowitym zużyciu energii w Unii Europejskiej podwoił się w okresie dwunastu latach – z 8,5 proc. w roku 2004 do 17 proc. w 2016 r. Unia jest więc na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonego na 2020 rok celu OZE w wysokości 20 proc., choć sukces nie jest jeszcze pewny.

Niemniej w przypadku poszczególnych państw członkowskich miksy energetyczne i szanse na wypełnienie zobowiązań znacznie się od siebie różnią.

11 państw już osiągnęło swoje krajowe zobowiązania

Państwa członkowskie, które już w 2016 r. osiągnęły swój cel udziału OZE na rok 2020, to: Szwecja, Finlandia, Dania, Estonia, Chorwacja, Litwa, Rumunia, Bułgaria, Włochy, Czechy i Węgry. Najwyższy wynik w całej Unii osiągnęła Szwecja – 53,8 proc. (cel 2020 to 49 proc.).

Tymczasem po przeciwnej stronie ulokował się Luksemburg – z najniższym wynikiem wśród państw członkowskich (5,4 proc.) - oraz Malta i Holandia (w obu udział OZE w 2016 r. to 6 proc.).

W Polsce spadek o 0,4 proc.

Cel 2020 dla Polski wynosi 15 proc. Udział OZE w konsumpcji energii w 2016 r. wyniósł w naszym kraju 11,3 proc. Jest to wartość mniejsza niż w roku 2015 (11,7 proc.), a co więcej mniejsza niż w latach 2014 i 2013 (odpowiednio: 11,5 proc. i 11,4 proc.). Oznacza to, że tendencja wzrostowa, która utrzymywała się przez dekadę, została złamana.

O wątpliwościach branży w kwestii wypełnienia przez Polskę unijnych zobowiązań w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym państwa oraz ewentualnych konsekwencjach nieosiągnięcia celu 2020 pisaliśmy w kwietniu 2017 roku tutaj.

Największe wyniki poza EU-28

Analizując opublikowane przez Eurostat statystyki, nie sposób pominąć dwóch wyróżniających się liderów: Islandii i Norwegii. Wprawdzie państwa te nie należą do UE, ale także dla nich zostały ustalone cele na rok 2020. W przypadku Islandii jest to cel 67,5 proc., co zostało osiągnięte już przed kilkoma laty. W 2016 roku udział OZE w islandzkim miksie wyniósł 72,6 proc. Natomiast Norwegia swój cel – 64 proc. w 2020 r. - pierwszy raz osiągnęła w 2009 r. W 2016 r. norweski udział OZE wyniósł 69,4 proc.

Opracowano na podstawie danych Eurostatu(2).

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Do uwzględnionych w przedstawionych statystkach odnawialnych źródeł energii należą: energia wiatru, energia słońca (termalna, fotowoltaika i technologie CSP), energia wody, energia z pływów, energia geotermalna, biopaliwa i energia z odpadów.2/ Renewable energy statistics (2016)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dekarbonizacja w 11 lat. Co rekomenduje Rada BEiK (16 lutego 2024)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 1 – energetyka (03 października 2023)Rynek przechodzi wstrząsy, ale zainteresowanie kolektorami rośnie (30 sierpnia 2023)PGE prezentuje aktualizację strategii – w planie odejście od węgla do 2030 r. i więcej OZE (29 sierpnia 2023)Wizja energetycznego sektora po wyborach – politycy debatowali o kierunkach rozwoju (22 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony