Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Świadectwa weryfikacji ETV dla innowacyjnych technologii i urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej firmy JWTŚ-IETU
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód firmy Arcadis

Nakłady inwestycyjne w 2017 r. w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody wyniosły 1 627 mln zł

a+a-    Powrót       13 lutego 2019       Woda   

Zgodnie z danymi Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2018 roku łączne nakłady inwestycyjne w 2017 w gospodarce ogółem wyniosły 257 881 mln zł, w przemyśle 94 762 mln złotych, w przedsiębiorstwach z sekcji: dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ścieków - 5 634 mln zł, natomiast w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody 1 627 mln zł, stanowiąc 0,6 proc. krajowych nakładów inwestycyjnych ogółem.

Wysokości nakładów inwestycyjnych z sekcji poboru, uzdatniania i dostarczania wody w poszczególnych latach zobrazowane zostały na wykresie.

Całość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2017 roku przeznaczona została na środki trwałe, w tym:

  • na budynki i budowle - 1 328 mln złotych tj. 81,62 proc.,
  • maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia - 204 mln zł tj. 12,54 proc.,
  • środki transportu - 86 mln zł tj. 5,28 proc.

Podobna struktura nakładów inwestycyjnych na środki trwałe występowała także w latach wcześniejszych. Struktura ta charakteryzuje się wysokim udziałem wydatków na budynki i budowle (ok. 80-90 proc.). Drugą kategorią wydatków są maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, jednak ich udział w strukturze jest zdecydowanie mniejszy.

Źródło: IGWP

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

II Forum Praktyków 2019 Zrównoważone zarządzanie gospodarką wodno-kanalizacyjną w gminach (18 kwietnia 2019)Ciężkowice: Blisko 3 mln zł dofinansowania na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (18 kwietnia 2019)170 mln zł na kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Opolu (18 kwietnia 2019)Opole chce sprzedać część udziałów w wodociągach (11 kwietnia 2019)V Forum Ochrony Środowiska (04 kwietnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony