Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

PE przyjął stanowisko negocjacyjne ws. Nature Restoration Law

Europarlament uzgodnił swoje stanowisko dotyczące Nature Restoration Law, czyli unijnego rozporządzenia o odtwarzaniu przyrody. Stanowisko przyjęto niewielką przewagą głosów. Wcześniej głosowano nad odrzuceniem projektu.

   Powrót       13 lipca 2023       Zrównoważony rozwój   

Parlament Europejski gotów jest do negocjacji z Radą UE w sprawie ostatecznego kształtu Nature Restoration Law, czyli unijnego rozporządzenia ws. odtwarzania przyrody.

- Rozporządzenie o odbudowie przyrody jest istotnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu i jest zgodne z konsensusem naukowym i zaleceniami dotyczącymi odbudowy europejskich ekosystemów. Skorzystają na niej rolnicy i rybacy, a przyszłym pokoleniom zapewni ono Ziemię nadającą się do zamieszkania. Stanowisko przyjęte dzisiaj wysyła jasny komunikat. Teraz musimy kontynuować dobrą pracę, bronić naszych racji podczas negocjacji z państwami członkowskimi i osiągnąć porozumienie przed końcem kadencji tego Parlamentu, aby przyjąć pierwsze w historii UE rozporządzenie w sprawie odbudowy przyrody – mówił po głosowaniach w PE sprawozdawca projektu César Luena (SD, ES).

Stanowisko przegłosowane niewielką przewagą głosów

12 lipca br. odbyło się głosowanie „ostatniej szansy”. Europarlamentarzyści opowiedzieli się za dalszym procedowaniem przepisów. Losy rozporządzenia nie były jednak pewne. Wcześniej członkowie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE (Komisja ENVI) nie osiągnęli porozumienia ws. propozycji przepisów, w wyniku czego Komisja ENVI zdecydowała o złożeniu wniosku o odrzuceniu projektu rozporządzenia. Wniosek ten jednak nie uzyskał wymaganej większości - za odrzuceniem projektu opowiedziało się 312 posłów, przy 324 przeciw i 12 wstrzymujących się. Posłowie zdecydowali tym samym o prowadzeniu dalszych prac nad przepisami. Końcowo PE przyjął stanowisko negocjacyjne w tej sprawie 336 głosami za, przy 300 głosach przeciw i 13 wstrzymujących się.

PE w komunikacie prasowym wskazuje, że Nature Restoration Law „musi przyczynić się do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań UE, w szczególności globalnych ram różnorodności biologicznej ONZ, tzw. porozumienia Kunming-Montreal”. - Posłowie do PE popierają propozycję Komisji, aby do 2030 r. wprowadzić środki rekultywacji obejmujące co najmniej 20% wszystkich obszarów lądowych i morskich w UE – czytamy.

Jak wskazano, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie przepisów Komisja Europejska będzie zobowiązana do dokonania oceny wszelkich rozbieżności między potrzebami finansowymi w zakresie odbudowy a dostępnym finansowaniem UE.

PE podkreśla jednak, że nowe prawo będzie miało zastosowanie tylko wtedy, gdy KE dostarczy dane na temat warunków niezbędnych do zagwarantowania długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz gdy kraje UE określą ilościowo obszary, które należy przywrócić, aby osiągnąć cele w zakresie odbudowy dla każdego typu siedliska. Parlament przewiduje również możliwość odroczenia celów w przypadku wystąpienia wyjątkowych „konsekwencji społeczno-gospodarczych”.

Dalsze kroki

Przyjęcie stanowiska PE to nie koniec ścieżki legislacyjnej. By przepisy mogły wejść w życie, ostateczny kształt Nature Restoration Law uzgodnić musi PE, KE i Rada UE. Rozmowy trójstronne toczyć mają się jesienią br.

Realizacja założeń rozporządzenia o odtworzeniu przyrody to szansa na lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Zdrowe ekosystemy dostarczają jedzenie, oczyszczają powietrze i zapewniają wodę, którą pijemy. Bez przyrody nie ma gospodarki - ponad połowa światowego PKB zależy od świadczonych przez nią usług ekosystemowych. Cieszymy się z dzisiejszej decyzji parlamentu apelując jednocześnie do polskiego rządu o to, aby poparł tę decyzję w czasie nadchodzących negocjacji trójstronnych – komentuje Augustyn Mikos z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Chronić gatunki i siedliska. Konwencja Berneńska ze strategią do 2030 r. (07 grudnia 2023)Pokonać zabójcze trio, uratować morza. Co mówi Europejska Agencja Środowiska? (04 grudnia 2023)Jak tworzyć rozwiązania oparte na naturze? Rekomendacje EEA (28 listopada 2023)Więcej lepszych danych o lasach. KE proponuje Forest Monitoring Law (28 listopada 2023)NGO: głosowanie kluczowe dla europejskiej przyrody. Nature Restoration Law w Komisji ENVI (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony