Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2023 06 grudnia 2023

Negatywna decyzja ws. zapory na Wiśle kontrowersyjna

   Powrót       12 lutego 2016       Ryzyko środowiskowe   

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, odmawiająca zgody na realizację drugiego stopnia na Wiśle w Siarzewie (Kujawsko-Pomorskie) jest kontrowersyjna i wymaga szczegółowej analizy - powiedział w Sejmie wiceminister środowiska Mariusz Gajda.

Wiceminister Gajda w środę odpowiadał w Sejmie na pytania posłów Tomasza Lenza i Arkadiusza Myrchy (PO). Obaj są posłami z okręgu toruńsko-włocławskiego, gdzie inwestycja miałaby zostać zrealizowana. Planowany drugi stopień wodny z elektrownią o mocy 80 MW miałby postać w Siarzewie k. Nieszawy, poniżej istniejącej od 1970 r. zapory we Włocławku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) 28 stycznia 2016 r. odmówił wydania zgody na realizację inwestycji, o co 27 lutego 2015 r. wystąpił prezydent Włocławka.

Niezbędna szczegółowa analiza

Głównym powodem odmowy było nieuwzględnienie tego przedsięwzięcia w dokumentach planistycznych Dorzecza Wisły. - To, że poniżej Włocławka musi powstać stopień wodny nie ulega najmniejszej wątpliwości. Analizy wykonywane ponad 20 lat temu, a potwierdzone ostatnimi analizami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku wskazują, że dla trwałego bezpieczeństwa wodnego we Włocławku konieczna jest budowa drugiego stopnia poniżej. Najbardziej optymalną lokalizacją jest rejon Nieszawy - mówił w Gajda.

Wiceminister zastrzegł, że nie może szczegółowo odnieść się do sprawy, gdyż wnioskodawca odwołał się od decyzji RDOŚ i sprawa jest rozpatrywana, a on nie może wywierać nacisku na decyzje administracyjne. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że ta decyzja jest kontrowersyjna i wymaga szczegółowej analizy.(...) Jak powiedziałem wcześniej budowa drugiego stopnia na Wiśle chociażby ze względów bezpieczeństwa jest niezbędna. Mogą być ewentualne wątpliwości co do pewnych rozwiązań technicznych - podkreślił Gajda. Wiceminister dodał, że w projekcie aktualizacji planu gospodarowania wodami i planu zarządzania ryzykiem powodziowym ta inwestycja jest wpisana jako zadanie RZGW w Gdańsku.

Z koncepcją budowy drugiego stopnia wodnego z elektrownią wystąpiła Energa SA. W 2009 r. Energa SA i KZGW podpisały list inwestycyjny w sprawie drugiego stopnia na Wiśle, a w zeszłym roku formalny wniosek o zgodę na realizację inwestycji złożył prezydent Włocławka. Gdy 26 lutego 2015 r. podpisywano porozumienie pomiędzy Energą i prezydentem Włocławka w sprawie wystąpienia do RDOŚ o wydanie zgody na realizację inwestycji, przedstawiciele spółki podkreślali, że realizacja inwestycji wymaga zaangażowania finansowego partnerów publicznych. Energa Invest SA, która jest inwestorem zastępczym, zleciła przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko i wstępną koncepcję projektową zewnętrznej firmie.

Projekt z lat 70.

Prace polegające na kompleksowych badaniach technicznych i inwentaryzacji środowiska trwały 4,5 roku. Dokumentacja licząca łącznie 3 tys. stron była załącznikiem do wystąpienia w sprawie zgody na inwestycję. Nowy stopień wodny, miałby powstać poniżej zapory we Włocławku (675 km Wisły) w Siarzewie k. Nieszawy (708 km Wisły). Przy wyborze lokalizacji inwestycji brano pod uwagę sporządzoną dokumentację techniczną oraz opinie ekspertów z różnych dziedzin nauki i techniki. Na początku brano pod uwagę 20 różnych miejsc, z który wybrano cztery, a na końcu zdecydowano, że stopień powstanie w Siarzewie. Przewiduje się, że powstanie stopień wodny wraz z elektrownią wodną o mocy ok. 80 MW. Szacunkowa wartość projektu wraz z towarzyszącą infrastrukturą wyniesie 3,5 mld zł, z czego część energetyczna to ok. 25 proc. Zbudowany w latach 1963-1970 stopień na Wiśle we Włocławku z hydroelektrownią miał być pierwszym elementem Kaskady Dolnej Wisły. Kolejne stopnie miały powstać w Wyszogrodzie, Płocku, Nieszawie lub Ciechocinku, Solcu Kujawskim, Chełmnie, Opaleniu i Tczewie. Jednak problemy gospodarcze w Polsce lat 70. i 80. spowodowały zarzucenie projektu, a po zmianach ustrojowych też brakowało pieniędzy na kolejne stopnie.

Włocławski stopień, będący pojedynczym obiektem piętrzącym, działa w bardzo niekorzystnych warunkach. Występuje tu zjawisko erozji dna rzecznego i przekraczanie dopuszczalnych poziomów wody powyżej zapory, co powoduje degradację budowli i negatywne zmiany w podłożu gruntowym. Niektórzy eksperci wskazują, że w ekstremalnej sytuacji może dojść do katastrofy zapory i zalania dużych obszarów. W 2000 r. Sejm przyjął ustawę uznającą konieczność zabezpieczenia stopnia wodnego we Włocławku poprzez budowę drugiego stopnia Nieszawa - Ciechocinek. Zakłada ona komercyjny charakter inwestycji i ograniczenie finansowania ze środków publicznych do niezbędnego minimum. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 3 – gospodarka wodna (05 października 2023)Wody Polskie podpisały umowę na modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej na Nysie Kłodzkiej (31 lipca 2023)Kraków: Bieżanów chroniony przed powodzią (10 lipca 2023)Wątpliwości wokół ESP Młoty. Posłowie pytają rząd o inwestycje i odszkodowania (19 maja 2023)Kraków: Zakończona inwestycja dot. ochrony przeciwpowodziowej za ponad 112 mln zł (27 lutego 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony