Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Kiedy i kogo obejmie net-billing? MKiŚ przypomina prosumentom o rychłych zmianach

   Powrót       18 stycznia 2022       Energia   
Panele słoneczne

Prosumenci, którzy znajdą się w systemie od 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani z wyprodukowanej przez siebie energii w oparciu o wartość energii określoną docelowo wg ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). Nowe rozwiązanie określane jest również jako net-billing.

Warto pamiętać, że dotychczasowi prosumenci oraz ci, którzy do końca marca br. złożą zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie swojej mikroinstalacji do sieci, będą mieli zagwarantowane pozostanie w systemie opustów na kolejne piętnaście lat. Rozwiązanie to bazuje na zapisach nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 r. (Dz. U. poz. 2376).

Zmiany w prawie nie oznaczają żadnych dodatkowych obowiązków nakładanych na prosumentów obecnych dotychczas w systemie i nie obligują ich do składania dodatkowych dokumentów potwierdzających korzystanie z dotychczasowego modelu rozliczeń. Jeśli prosument chciałby jednak przejść z systemu opustów na net-billing, musi wtedy w związku z tym złożyć oświadczenie do sprzedawcy energii.

- W przypadku rozbudowy istniejącej przed 1 kwietnia 2022 r. instalacji fotowoltaicznej, obowiązującym dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów - przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska. - Należy pamiętać że, dokonując modyfikacji instalacji fotowoltaicznej, na wytwórcy energii elektrycznej ciąży obowiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci. Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórca (prosument), którego mikroinstalacja jest podłączona do sieci operatora sieci dystrybucyjnej ma obowiązek poinformować operatora o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1000 zł.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Net-billing – era świadomego prosumenta (25 kwietnia 2022)Prosumentyzm w miastach. Czy porządek prawny nadąża za potrzebami mieszkańców i lokalnych władz? (19 kwietnia 2022)Rusza czwarty nabór w programie „Mój Prąd”. Można otrzymać ponad 20 tys. zł dotacji na fotowoltaikę (15 kwietnia 2022)Net-billing puka do drzwi prosumentów. Zmiany od 1 kwietnia 2022 r. (31 marca 2022)Rusza 4. edycja programu Mój Prąd i nowy system rozliczeń dla prosumentów (30 marca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony