Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.05.2024 27 maja 2024

Net-Zero Industry Act zapewni technologiczne zaplecze dla transformacji energetycznej

Komisja Europejska przedstawiła założenia zapowiadanego dokumentu „Net-Zero Industry Act”. Jest to element Europejskiego Zielonego Ładu, który będzie swojego rodzaju „prawem o przemyśle bezemisyjnym”. Kluczem jest wsparcie lokalnego potencjału.

   Powrót       17 marca 2023       Zrównoważony rozwój   
Zielony przemysł

16 marca 2023 r. KE przedstawiła projekt regulacji dotyczący przemysłu bezemisyjnego, którego celem jest zwiększenie produkcji technologii bezemisyjnych na terenie Unii Europejskiej. Jest to jedno z założeń planu przemysłowego, przedstawionego 1 lutego br. przez szefową KE Ursulę von der Leyen. Nowy dokument został przedstawiony wraz z projektem regulacji dotyczących surowców krytycznych oraz reformą struktury rynku energii elektrycznej. Te trzy dokumenty przełożą się na „zmniejszenie zależności UE od wysoce skoncentrowanego importu”. Teraz nad projektami pochyli się Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Unijny przemysł będzie bardziej konkurencyjny

Projekt zakłada działania mające na celu zwiększenie odporności i konkurencyjności produkcji technologii bezemisyjnych w UE. W ten sposób nowo kreowany systemy energetyczny będzie bardziej zrównoważony. Przed wszystkim, regulacje mają stworzyć bardziej korzystne podwaliny pod rozwój działalności związanej z produkcją technologii oraz przyciągnąć nowych inwestorów w tym zakresie. Celem UE jest, aby w perspektywie 2030 r. 40% wdrażanych technologii było produkowanych na terenie krajów członkowskich.

- Prawo stworzy najlepsze warunki dla tych sektorów, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zerowego bilansu energetycznego do 2050 r. Są to technologie takie jak turbiny wiatrowe, pompy ciepła, panele słoneczne, odnawialny wodór oraz magazynowanie CO2 – wyjaśniła Ursula von der Leyen.

Nowe przepisy mają wesprzeć przemysł związany z kluczowymi dla transformacji energetycznej technologiami. Jest to fotowoltaika i kolektory słoneczne, pomy ciepła, geotermia, zielony wodór i ogniwa paliwowe, biogaz i biometan, technologia wychwytu, transportu, utylizacji i składowania dwutlenku węgla (CCUS), sieci, paliwa alternatywne, energetyka jądrowa oraz małe reaktory jądrowe (SMR).

Filary i założenia

Po pierwsze, regulacje poprawią warunki inwestowania w technologie bezemisyjne poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z tworzeniem projektów oraz uproszczenie procesów przyznawania pozwoleń. Projekty strategiczne będą mogły skorzystać z krótszych terminów wydawania pozwoleń.

Regulacje przyspieszą rozwój technologii wychwytywania i magazynowania CO2. Celem jest osiągnięcie rocznej zdolności zatłaczania 50 Mt do 2030 r. Kolejną kluczową technologią jest zielony wodór. KE uruchomi jesienią 2023 r. pierwsze aukcje dla pilotażowych projektów wodorowych. W tym celu powstanie Europejski Bank Wodoru.

Akt umożliwia też państwom członkowskim tworzenie tzw. „piaskownic regulacyjnych” w celu testowania innowacyjnych technologii.

Czytaj: Przemysł zielonych technologii wróci do korzeni. Europa ma plan

W zamówieniach publicznych i aukcjach będzie trzeba uwzględniać kryteria zrównoważonego rozwoju. Kluczowe są też kadry i tu KE planuje wdrożenie instrumentów wspierających ich szkolenie.

Nowo powstała Platforma Net-Zero Europe będzie pomagać KE i państwom członkowskim w koordynowaniu działań i wymianie informacji, w tym w zakresie partnerstw przemysłowych net-zero. Platforma ułatwi tez dostosowanie instrumentów finansowych do potrzeb w poszczególnych krajach UE.

Powodzenie Europejskiego Zielonego Ładu zależy od dostępu do technologii

Przypomnijmy, że Europejski Zielony Ład, przedstawiony przez Komisję 11 grudnia 2019 r., wyznacza cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Celem pośrednim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. Gospodarka i energetyka została już częściowo zdekarbonizowana, jednak dotychczasowe działania ukazały zależność m.in. transformacji energetycznej od importu surowców i technologii z krajów spoza Europy. Działania w zakresie uniezależnienia dostaw zostały przyspieszone po wybuchu pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie. Działania UE są też odpowiedzią na przełomowy dla USA dokument Inflation Reduction Act, który uwzględnia atrakcyjne środki wsparcia dla przemysłu. Władze unijne obawiają się, że wielu producentów może przenieść swoje zakłady do tego kraju.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

WWF pozwała rząd Norwegii. Powodem wstępna zgoda na górnictwo głębinowe (27 maja 2024)W elektroenergetyce do 2035 r., w ciepłownictwie – do 2040. Trzeci sektor wzywa do odejścia od gazu (24 maja 2024)Polski offshore potrzebuje decyzyjności i patriotyzmu gospodarczego (21 maja 2024)Tereny przemysłowe – idealne dla wiatru? (15 maja 2024)„Polski smog” szczególnie groźny dla układu krążenia. Badania zespołu dr. hab. Łukasza Kuźmy (13 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony