Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.09.2021 17 września 2021

NFOŚiGW w 2021 r. chce przeznaczyć na dotacje 5 mld zł

   Powrót       04 stycznia 2021       Management   

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w 2021 roku planuje przeznaczyć 5 mld zł na dotacje, o ok. 1,1 mld zł więcej niż w 2020 r. - wynika z planu finansowego Funduszu na 2021 r. Na dotacje w ramach "Czystego powietrza" ma być wydanych ponad 1,7 mld zł.

Narodowy Fundusz w informacji przekazanej PAP wyjaśnił, że znaczący udział w planowanej kwocie kosztów finansowania dotacyjnego będą miały środki planowane na wpłaty na Fundusz Dróg Samorządowych oraz inwestycje w zakresie ochrony klimatu i atmosfery. W tej drugiej "kategorii" chodzi przede wszystkim o programy "Czyste powietrze" i "Mój prąd".

W 2021 roku na Fundusz Dróg Samorządowych NFOŚiGW ma przekazać 1,4 mld zł. Na program "Czyste powietrze" 1 760 mln zł. W przypadku programu "Mój prąd" NFOŚiGW wyda w 2021 r. 500 mln zł. Podkreślono jednak, że w przypadku programu promocji fotowoltaiki te pieniądze pójdą na realizację dopłat z zakończonego w 2020 roku naboru. Fundusz na razie nie przekazał informacji, jaką kwotą ma zamiar dofinansować nową, zapowiadaną odsłonę programu "Mój prąd 2.0".

Wsparcie termomodernizacji budynków

NFOŚiGW przekazał, że aktualnie plan na 2021 r. zakłada, że na wsparcie finansowe termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z wymianą przestarzałych i nieefektywnych kotłów w ramach programu "Czyste powietrze" w latach 2021-2024 przeznaczy ponad 9 440 mln zł. Zwrócono jednak uwagę, że ta kwota może być wyższa i "będzie wynikać z analizy zgłaszanego zapotrzebowania, przy wykorzystaniu dedykowanych temu celowi środków opłaty emisyjnej". - Należy pamiętać, że na finansowanie programu Czyste Powietrze oprócz środków wskazanych w niniejszym planie składają się również środki z ulgi termomodernizacyjnej, kwoty z budżetu Unii Europejskiej określone w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 oraz środki pochodzące z sektora bankowego na udzielone pożyczki i kredyty - zaznaczono.

Wojewódzkie fundusze zaangażowane będą ponadto...

Fundusz przekazał, że w 2021 r. wojewódzkie fundusze będą zaangażowane również w kontynuację takich programów jak: wapnowanie gleb, pomoc dla służb ratunkowych, czy usuwanie azbestu. Na te cele ma zostać przeznaczonych ponad 100 mln zł. Narodowy Fundusz dodał, że duży udział środków dotacyjnych w 2021 roku wynika także ze zwiększonego finansowania przedsięwzięć geologicznych, w tym geotermalnych oraz finansowania przez NFOŚiGW zadań Państwowego Monitoringu Środowiska (100 mln zł rocznie).

W 2021 r. nadal będą realizowane zadania związane m.in. z wdrażaniem projektów unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, realizacją projektu doradztwa energetycznego czy programów LIFE. Odnosząc się do POIiŚ podkreślono, że w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013) w ramach obecnej (2014-2020) podpisano o 17 proc. więcej umów. Wyższa jest również wartość umów (wzrost o 26 proc.).

W perspektywie 2007-2013 Fundusz podpisał 1142 umowy na kwotę 15,4 mld zł. W obecnej jest to już 1335 umów na kwotę 19,4 mld zł. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Śląsk: Ponad 80 mln zł dotacji autobusy wodorowe (15 września 2021)Spotkanie ministra klimatu i środowiska z sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów (14 września 2021)Druga odsłona Akademii Czystego Powietrza od 16 września (14 września 2021)Dofinansowanie retencji korytowej w Gminie Kamień na Podkarpaciu (14 września 2021)Wymiana kopciuchów w budynkach wielorodzinnych na Dolnym Śląsku od października (08 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony