Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.05.2021 14 maja 2021

NFOŚiGW będzie krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego. Jest projekt zmian w ustawie

Blisko 5 mld euro – tyle wynieść mogą środki przydzielone Polsce z tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Zgodnie z projektem nowelizacją ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, krajowym operatorem Funduszu zostanie NFOŚiGW.

   Powrót       16 lipca 2020       Energia   

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw(1). Nowelizacja stwarza podstawy prawne do wydatkowania utworzonego przez Dyrektywę 2018/410 tzw. Funduszu Modernizacyjnego.

2 do 4,8 mld euro dla Polski

Fundusz będzie wspierał transformację energetyczną państw członkowskich Unii Europejskiej, w których PKB per capita było w 2013 r. niższe niż 60 proc. średniej UE. Z jego zasobów skorzysta dziesięć państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska.

Środki zasilające budżet Funduszu pochodzić mają ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji gazów cieplarnianych stanowiących 2 proc. całkowitej puli unijnej. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu, Polsce zostaną przydzielone środki pochodzące ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji. Mowa zatem o 2-4,8 mld euro. Całkowita pula środków Funduszu będzie więc zależała od cen uprawnień notowanych na aukcjach. Poznamy ją pod koniec 2030 r.

Fundusz będzie zarządzany m.in. przez jego beneficjentów

Jak czytamy w uzasadnieniu nowelizacji, Fundusz zarządzany będzie przy udziale Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przez państwa członkowskie UE będące jednocześnie jego beneficjentami. Zarządzanie Funduszem zapewnić ma ponadto Komitet Inwestycyjny, w skład którego wejdą przedstawiciele dziesięciu państw członkowskich UE będących beneficjentami Funduszu, trzech państw członkowskich niebędących beneficjentami oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej i EBI.

Nowa rola NFOŚiGW

Funkcję krajowego operatora Funduszu w Polsce objąć ma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Finansowanie inwestycji ze środków Funduszu będzie odbywało się w ramach przyjętych programów priorytetowych NFOŚiGW. Nabór wniosków o dofinasowanie inwestycji/zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które finansuje NFOŚIGW w chwili obecnej odbywa się w ramach przyjętych przez Zarząd NFOŚIGW programów priorytetowych. Mechanizm ten funkcjonuje od lat, dlatego przyjęto, że finansowanie inwestycji z Funduszu [Modernizacyjnego – przyp. red.] będzie odbywało się na podobnych zasadach, z pewnymi odstępstwami – czytamy w uzasadnieniu.

Jak dodano, Zarząd NFOŚiGW będzie organem odpowiedzialnym za opracowanie programów priorytetowych, a środki na dofinansowanie inwestycji w ramach zatwierdzonych programów priorytetowych będą przekazywane bezpośrednio z EBI na wyodrębniony rachunek bankowy w NFOŚiGW.

Czytaj też: Czy 30latek NFOŚiGW sprosta wyzwaniom XXI wieku?

Projekt noweli zakłada ponadto, objęcie obowiązkiem sprawozdawczym wykorzystywanych środków finansowych Funduszu. - Minister właściwy do spraw klimatu corocznie będzie przekazywał Komisji Europejskiej sprawozdanie zawierające informacje o przedsięwzięciach, realizowanych przy pomocy wsparcia ze środków Funduszu, ich finansowaniu oraz ocenę efektów modernizacji systemów energetycznych i zwiększenia efektywności energetycznej osiągniętych dzięki tym przedsięwzięciom – wyjaśniono.

Ponadto zadania Krajowego operatora Funduszu finansowane będą w części z dochodów z aukcji uprawnień do emisji. Przewiduje się przekazanie części wpływów z dochodów aukcji na rzecz NFOŚIGW. W 2020 r. mowa o kwocie w wysokości 1,5 mln zł, w latach od 2021 r. do 2030 r. - w wysokości 30 mln zł rocznie, a w latach 2031-2038 - w wysokości 15 mln zł rocznie. - Ze środków tych będą pokrywane koszty związane z wykonywaniem zadań Krajowego operatora Funduszu, w tym koszty ponoszone przez wojewódzkie fundusze na wykonywanie czynności powierzonych w drodze porozumień – napisano.

Projekt przewiduje wejście w życie ustawy 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących Krajowego systemu wdrażania Funduszu, które wejść w życie mają już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335901/katalog/12699857#12699857

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pięć poprawek Senatu do zmiany ustawy o handlu emisjami (14 maja 2021)Rząd przyjął uchwałę ws. programu gwarancyjnego „Czyste powietrze” (13 maja 2021)Od czerwca nabór wniosków na wsparcie wdrożenia technologii plusenergetycznych budynków (13 maja 2021)NFOŚiGW obiera kurs na gospodarkę wodorową (13 maja 2021)Rozpoczęto usuwanie trzech tysięcy ton odpadów niebezpiecznych zalegających w Kaliszu (12 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony