Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Nie spisujmy ciepła na straty

Zużycie energii stanowi znaczny odsetek kosztów przedsiębiorstw. Tymczasem umiejętne sterowanie procesami technologicznymi w firmie pozwala sporo zaoszczędzić - mówi Łukasz Osieleniec, audytor energetyczny w firmie Energomix Sp. z o.o.

   Powrót       06 września 2017       Energia   
Łukasz Osieleniec
audytor energetyczny w firmie Energomix Sp. z o.o.

Ciepło z pary

Ciepło można odzyskać m.in. z pary dzięki procesowi uplastycznienia drewna przed obróbką mechaniczną, np. gięciem drewna. Kondensat z tego procesu może być następnie wykorzystany jako dolne źródło ciepła w pompach ciepła, jako wstępny podgrzew wody przed kotłownią lub być kierowany bezpośrednio do obiegu wody zasilającej kocioł. Wszystko zależy od specyfiki pracy zakładu i urządzeń znajdujących się w obiekcie.

Ciepło ze sprężonego powietrza

Ciepło można też odzyskać ze sprężonego powietrza. Sprężarka zamienia energię elektryczną prawie w całości w ciepło. W wielu przypadkach jest ono odprowadzane bezpośrednio do otoczenia, jednak dzięki odbiorowi ciepła z chłodnicy można uzyskać znaczne oszczędności. Dzięki podłączeniu kanału powietrza wylotowego do sprężarki, ciepłe powietrze może być następnie użyte do ogrzewania hal i budynków, suszenia lub jako wstępne ogrzewanie powietrza do palników. Możliwy jest również odbiór ciepła od oleju chłodzącego silnik sprężarki za pomocą wymiennika płytowego. Ogrzana woda może być użyta do zasilania układów centralnego ogrzewania, w pralniach, w procesie galwanizacji jako woda do mycia, do podgrzewania basenów lub jako ciepła woda do natrysków.

Ciepło ze spalin

Wiele zakładów produkcyjnych zajmujących się przeróbką drewna używa biomasy jako wsad do kotłów. Jest ona często w różnym stopniu zawilgocona, co obniża zarówno jakość, jak i sprawność spalania. Konsekwencją tego jest najczęściej zły dobór mocy kotła lub kłopoty z uzyskaniem odpowiednich parametrów czynnika grzewczego. Problem ten może być rozwiązany poprzez odzysk ciepła ze spalin. Poprzez dobór odpowiedniego układu pomiędzy biomasą a spalinami można odparować wodę zawartą w biomasie uzyskując stały poziom suchości, jednocześnie poprawiając jakość i sprawność spalania. Co więcej, tak odparowaną wodę można skroplić, a uzyskany kondensat wykorzystać do wcześniej wymienionych procesów.

Ciepło uzyskane w wyniku odwadniania kopalń

Kolejna możliwość to odzysk ciepła z wody wypompowywanej w trakcie procesu odwadniania kopalni. Im wyższa temperatura wypompowanej wody, tym większy jest jej potencjał energetyczny. Typową cechą każdej kopalni jest zwiększone zapotrzebowanie na ciepło zarówno do procesów technologicznych, jak i do ogrzewania budynków oraz celów sanitarnych. Co więcej, na terenie kopalni znajduje się najczęściej kotłownia zasilająca w ciepło zarówno zakład górniczy, jak i pobliskie miejscowości. Dzięki temu istnieją korzystne warunki na zastosowanie wspomnianych układów wykorzystujących ciepło zawarte w wodzie dołowej. Jednym z polecanych rozwiązań jest układ, w którym część strumienia wody sieciowej powrotnej może zostać skierowana na pompę ciepła, gdzie osiąga maksymalną temperaturę. Następnie łączy się z pozostałym strumieniem wody i kierowany jest do kotłowni, gdzie osiąga wymaganą temperaturę zasilania w sieci. Zależnie od chwilowego zapotrzebowania i temperatury zewnętrznej, cały strumień może być kierowany na pompę ciepła i bezpośrednio kierowany do odbiorców, z pominięciem kotłowni. Realizacja takiego schematu wymaga zastosowania pompy ciepła przeznaczonej dla ciepłownictwa, która zapewnia zarówno dużą moc, jak i wysoką temperaturę.

Ciepło można odzyskać również z chłodnicy sprężarki wysokiego ciśnienia. Te czynności mają na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie ciepła układu oraz podniesienie efektywności całego obiegu. Jednocześnie woda dołowa może być magazynowana w zbiornikach buforowych ze względu na to, że wypompowywanie wody dołowej z reguły nie jest ciągłe. Taka realizacja może, przy odpowiednim doborze rodzaju i mocy pompy ciepła, zapewnić całkowite zapotrzebowanie na ciepło w okresie letnim i pracować jako źródło podstawowe w okresie grzewczym.

Łukasz Osieleniec

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bezpieczeństwo pożarowe i środowiskowe magazynów energii elektrycznej (17 czerwca 2024)Dariusz Marzec nowym prezesem PTEZ (13 czerwca 2024)Wzrost mocy fotowoltaiki o 4,6 GW, spadek wartości inwestycji o 17%. IEO z podsumowaniem rynku (13 czerwca 2024)Stanowisko Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych po V Kongresie Kogeneracji (13 czerwca 2024)Nowe propozycje dotyczące norm jakości węgla. MKiŚ szuka kompromisu (12 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony