Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Niebieski korytarz budowany z dofinansowaniem z LIFE+

   Powrót       15 kwietnia 2019       Woda   

„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” to projekt realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach instrumentu finansowego LIFE+ z 95-proc. dofinansowaniem Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najważniejszym celem realizowanego projektu jest udrożnienie koryta rzeki Regi oraz jej dopływów poprzez zniwelowanie zabudowy poprzecznej rzek.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2012 roku, a jego zakończenie planowane jest na grudzień 2019 r. Od momentu powstania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie koordynację działania przejął Zarząd Zlewni w Gryficach.

Projekt przewidywał budowę 23 przepławek na Redze i jej bezpośrednich dopływach. Ich zadaniem była minimalizacja negatywnego wpływu budowli hydrotechnicznych na migrację ryb dwuśrodowiskowych. Dodatkowo w ramach projektu przewidziano także ocenę i monitoring stanu przyrodniczego Regi, zaplanowano wybudowanie sztucznych tarlisk dla ryb łososiowatych oraz budowę Centrum Informacji Przyrodniczej w Gryficach.

Najnowsza realizacje: przepławka Rega Gryfice i przepławka Brzeźnicka Węgorza

PGW Wody Polskie wykonało budowę przepławki dla ryb na Redze w Gryficach oraz przepławki dla ryb na rzece Brzeźnicka Węgorza w m. Brzeźniak realizaując tym samym 21 przepławek z 23 zaplanowanych. - Przedmiotem inwestycji w ramach realizowanego Projektu było przystosowanie węzła wodnego do migracji organizmów wodnych w górę rzeki poprzez przywrócenie funkcjonalności przepławki na jazie stałym w Gryficach – wyjaśnia Wojciech Leszczyński, koordynator Programu z ramienia Zarządu Zlewni w Gryficach. Przebudowa przepławki dla ryb przy istniejącym przelewie stałym na rzece Redze na węźle wodnym Gryfice w km. 42+100 obejmowała rozebranie zdekapitalizowanej i nie spełniającej wymaganych parametrów dotychczasowej przepławki komorowej i wykonanie przepławki w konstrukcji żelbetowej szczelinowej z elementami kamiennymi.

Druga realizowana w ostatnim czasie przepławka umożliwia migrację organizmów wodnych w górę rzeki Brzeźnicka Węgorza. Przepławkę zaprojektowano w formie bystrza kaskadowo – ryglowego zlokalizowanego na dolnym stanowisku istniejącego przepustu.

Jakie są dalsze plany związane z projektem?

Zarząd Zlewni w Gryficach informuje, że w 2020 roku wybudowane zostanie Centrum Informacji Przyrodniczej w Gryficach. Planowana jest także realizacja ostatnich dwóch przepławek oraz kolejnych miejsc tarłowych dla ryb. Obecnie przygotowywane jest wystąpienie do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie nowego harmonogramu działań celem sprawnego i skutecznego wykonania całego Projektu LIFE+.

Źródło: Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

ESRS E3: Przedsiębiorstwa a ślad wodny (28 listopada 2023)NFOŚiGW z nowymi dotacjami dla bioróżnorodności Polski Wschodniej. (09 listopada 2023)Osobowość prawna ratunkiem dla rzek w Polsce? Debata oxfordzka (23 października 2023)ESG w praktyce - środowisko. Cykl webinarów dla MŚP (20 października 2023)EKO Technologie dla przedsiębiorstw XXI wieku (20 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony