Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Nowe definicje, stare zasady

   Powrót       01 sierpnia 2018       Energia   

Najnowsza nowelizacja ustawy o OZE zmienia m.in. definicje biomasy i drewna energetycznego. Mimo pewnych zmian, w dalszym ciągu obowiązuje zakaz wykorzystywania zbóż pełnowartościowych do wytwarzania energii elektrycznej, która miałaby uzyskać rządowe wsparcie.

Mowa o ustawie z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (treść ustawy Dz.U. 2018 poz. 1276), która obowiązuje od 14 lipca br.

W przypadku definicji biomasy, wspomniana nowela wprowadza zmiany w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Według nowej definicji za biomasę uznajemy „ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.”. Niemniej jednak podobne zmiany nie zostały wprowadzone w innych przepisach, w konsekwencji czego – zboże pełnowartościowe nadal nie może być wykorzystane do produkcji energii, jeżeli ma ona zostać objęta aukcyjnym systemem wsparcia lub systemem świadectw pochodzenia.

Natomiast jeśli chodzi o drewno energetyczne, to z jego definicji znika kryterium „cech fizyko-chemicznych” (art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE).Teraz brzmi ona następująco: „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego”. Szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe drewna energetycznego – zgodnie z ustawą o OZE – powinny zostać określone w rozporządzeniu. Dopóki stosowne rozporządzenie nie zostało opublikowane, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaleca, by gromadząc dokumenty dotyczące drewna energetycznego, wytwórcy kierowali się przede wszystkim koniecznością uzyskania potwierdzenia, iż wykorzystany materiał drzewny spełnia wymagania ustawowe definicji drewna energetycznego, tj. że ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową, uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie. Czyli w praktyce tak, jak było dotychczas.

Więcej informacji można znaleźć w komunikatach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • Informacji nr 59/2018 w sprawie zmiany definicji biomasy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii,
  • Informacji nr 61/2018 w sprawie zmiany definicji drewna energetycznego w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Spalanie biomasy w centrum klimatyczno-środowiskowej uwagi, czyli rewizja dyrektywy RED II (16 lipca 2021)Wytwarzanie energii z małych instalacji OZE w 2020 r. – kolejny „zielony” raport URE (06 maja 2021)Ciechanów: Powstanie elektrociepłownia na biomasę z turbiną parową (21 kwietnia 2021)Instalacja produkcji ciepła z biomasy w Jedliczu z dofinansowaniem (12 kwietnia 2021)URE rozwiewa wątpliwości interpretacyjne wokół definicji drewna energetycznego (07 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony