Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor ds. Realizacji Kontraktów SUEZ Polska Sp. z o.o.

Nowe programy edukacyjne we współpracy z branżą motoryzacyjną

a+a-    Powrót       25 października 2018       Rynek pracy   

Trzy uczelnie, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu MOTO POWER, zakończyły właśnie prace nad opracowaniem innowacyjnych programów kształcenia i przystępują do ich testowania. O doświadczeniach z realizacji pierwszego etapu projektu rozmawiano z przedstawicielami szkół wyższych podczas spotkania, które odbyło się w październiku w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dyplom po trzech semestrach

Politechnika Śląska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie będą kształciły specjalistów na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Trzy semestry nauki zakończą się tytułem dyplomowanego specjalisty w określonej dziedzinie. Studia może podjąć nie tylko tegoroczny absolwent szkoły średniej, ale także osoba, która aktualnie jest zatrudniona i chciałaby się dokształcać, lub osoba bezrobotna, która po dłuższej nieobecności chciałaby powrócić na rynek pracy i potrzebuje uzupełnienia kwalifikacji.

Oferowane programy będą stanowiły 5. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, czyli będą stanowiły łącznik pomiędzy kształceniem na poziomie szkoły średniej (szkoła zawodowa, branżowa, liceum) a szkolnictwem wyższym (inżynier/licencjat). Testowany tryb nauki znacznie skróci czas potrzebny do zdobycia nowych kwalifikacji i praktycznych umiejętności, niezbędnych do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy.

Połowa na teorię, połowa na praktykę

Kształcenie w ramach realizowanych projektów odbywa się we współpracy z pracodawcami. Połowa czasu zajęć to teoria, druga połowa – zajęcia praktyczne w zakładzie pracy. Przedsiębiorcy wzięli czynny udział w opracowaniu programów nauczania, a następnie będą odpowiedzialni za organizację staży w zakładach produkcyjnych. Szkoły współpracują m.in. z: Opel Manufacturing Poland, Haerter Technika Wytwarzania sp. z o.o. Sp. k., VOSS Automotive Polska Sp. z o.o., Lubas Poliuretany Sp. z o.o., Fabryka Maszyn LUKA Sp. z o.o. czy Metaltech Sp. z o.o.

Obecnie w Polsce szkoły wyższe nie przyznają kwalifikacji pełnych na poziomie 5. Natomiast krótkie cykle kształcenia z powodzeniem funkcjonują w wielu krajach europejskich oraz USA, odpowiadając na potrzeby tamtejszych rynków pracy. Pilotażowe projekty na polskich uczelniach są realizowane w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Źródło: MIiR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Geotechnologie, Hydrotechnika, Transport Wodny - nowy kierunek studiów w Poznaniu (18 czerwca 2019)40 tysięcy nowych miejsc pracy według scenariusza dynamicznego rozwój energetyki wiatrowej (12 czerwca 2019)Projekt ws. rekompensat dla branż energochłonnych przyjęty przez Komitet Stały (07 czerwca 2019)Czy NGOs interesują się GMO? MŚ po raz kolejny ogłasza nabór ich przedstawicieli do Komisji GMM/GMO (04 czerwca 2019)Odchodzenie od węgla w dwóch odsłonach (31 maja 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych