Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Czekają nas nowe reguły etykietowania urządzeń biurowych

W środę Sejm przyjął ustawę, która ma zapewnić właściwe stosowanie unijnej dyrektywy dotyczącej etykietowania produktów wykorzystujących energię. Nowe przepisy powinny ostatecznie rozwiać wątpliwości kompetencyjne organów nadzorujących w tym zakresie.

   Powrót       28 maja 2015       Zrównoważony rozwój   

Od kwietnia posłowie pracują nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3323 i 3398(1)). Nowela doprecyzowuje przepisy odnoszące się do kontroli produktów wykorzystujących energię i wprowadza regulacje dotyczące monitorowania realizacji wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych „Energy Star”.

Etykietowanie energetyczne

Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie w skali od A do G. Klasa A (oznaczona kolorem zielonym) oznacza najmniejsze zużycie, a klasa G (kolor czerwony) - największe. Kiedy już większość urządzeń danego typu osiągnie zużycie klasy A, skalę można powiększyć o kolejne trzy klasy: A+, A++ i A+++.
europa.eu

Wystarczy informacja w folderze

Celem zmian jest zapewnienie implementacji unijnego rozporządzenia nr 174/2013 w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych oraz dyrektywy 2010/30/UE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.

Nowelizacja modyfikuje przepisy odnoszące się do karty informacyjnej, która powinna zawierać czytelną tabelę dotyczącą parametrów technicznych urządzenia. Zgodnie z uchwaloną ustawą, wystarczające będzie umieszczenie przez dystrybutora karty np. w folderze reklamowym produktu, który powinien zostać następnie wydany kupującemu. Nowela znacząco obniża też wysokość kar za naruszenie tych przepisów.

Zmiana została z zadowoleniem przyjęta przez producentów, którzy muszą dziś etykietować każdy pojedynczy egzemplarz sprzedawanego towaru i płacą wysokie kary za nieprzestrzeganie wspomnianych regulacji. Wątpliwym jest jednak, czy przyczyni się to do zwiększenia świadomości konsumentów na temat kupowanych towarów.

Słynne logo pod nadzorem

Do noweli dodano także przepisy dotyczące procedury nadzoru realizacji programu Energy Star. Jest to realizowana na podstawie umowy między amerykańskim rządem a Unią Europejską inicjatywa, która ma ułatwić konsumentom na całym świecie rozpoznawanie wysokiej jakości produktów energooszczędnych. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) będzie mógł wkrótce przeprowadzać kontrole urządzeń, które posługują się słynnym logo by sprawdzić, czy rzeczywiście spełniają one restrykcyjne wymogi określone w unijnym prawie.

Ustawa trafi teraz do Senatu, który po wniesieniu ewentualnych poprawek ponownie skieruje ją do izby niższej. Z uwagi na panujący powszechnie polityczny konsensus w sprawie konieczności przyjęcia przepisów, można przewidywać, że prace powinny się wkrótce zakończyć. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Przebieg prac nad projektem ustawy:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3323

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami (26 lutego 2024)53% „eko” oświadczeń nie miało podstaw. Zmagania z greenwashingiem wreszcie będą skuteczne? (26 stycznia 2024)Bez zasłaniania się ogólnikami. PE z porozumieniem ws. dyrektywy o etykietach produktów (17 stycznia 2024)25% materiału z recyklingu w butelkach plastikowych to cel na 2025 r. Opublikowano metodykę jego liczenia (08 grudnia 2023)PE przeciw rozporządzeniu o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (23 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony