Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.08.2022 18 sierpnia 2022

Trzy nowe rozporządzenia ws. planowania przestrzennego. “Obowiązek legislacyjny” bez większego znaczenia?

23 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano trzy rozporządzenia dotyczące zmian prawnych w kontekście planowania przestrzennego. Do 17 stycznia br. trwają natomiast prekonsultacje zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

   Powrót       04 stycznia 2022       Planowanie przestrzenne   

Pierwsze z rozporządzeń weszło w życie 3 stycznia br. i zmienia rozporządzenie ws. sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(1). Efektem jest m.in. przeniesienie istniejących definicji ze wspomnianego rozporządzenia do ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986).

Obowiązek dokumentacji elektronicznej

Kolejne dwa rozporządzenia, obowiązujące od 24 grudnia 2021 r. dotyczą zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy(2) oraz wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(3). Na mocy ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19(4) wprowadzona została częściowa elektronizacja procedur sporządzania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także projektu planu miejscowego. Wspomniane rozporządzenia m.in. ujednoliciły stosowane dotychczas nazwy przeznaczenia terenu na poziomie krajowym, uprościły dokumentację prac, a także wprowadziły obowiązek jej prowadzenia w postaci elektronicznej.

Trzy rozporządzenia a ochrona środowiska

- Przyjęcie wspomnianych rozporządzeń przed końcem roku było wymuszone "obowiązkiem legislacyjnym"; przyjmowane one były raczej pod presją czasu, niż ze względu na zmianę wizji systemu - wyjaśnia dla redakcji Teraz Środowisko Tomasz Majda, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP), dodając, że wprowadzone zmiany były korektą błędów w istniejących rozporządzeniach lub uwzględniały aktualizacje innych dokumentów prawnych.

Tomasz Majda wskazuje, że rozporządzenie ws. wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadziło istotne zmiany, które będą miały jednak niewielkie znaczenie dla ochrony i kształtowania środowiska.

- W dalszym ciągu system jest oparty na (popularnych na całym świecie) wydzieleniach funkcjonalnych o charakterze ekonomicznym, a nie np. w odniesieniu do uciążliwości. W zakresie ustaleń planu odnoszących się do ochrony środowiska zlikwidowano zapis mówiący o oparciu się na planach ochrony itd., (był to najczęściej martwy zapis ze względu na niewielką liczbę obowiązujących planów ochrony) pozostawiając zapis ogólny - dodaje prezes TUP.

Tomasz Majda wyjaśnia, że rozporządzenie ws. zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ma charakter raczej geodezyjny, a nie urbanistyczny. Na jego temat prezes TUP mówi:

- W zakresie ochrony środowiska chyba nic on nie zmieniał poza - moim zdaniem niepotrzebnym - wymienieniem dokumentów, na bazie których te zasady ochrony mają być oparte - twierdzi.

Zmiany na horyzoncie

Większe zmiany wprowadzi gruntowna reforma systemu planowania przestrzennego, mająca wprowadzić zmiany do obowiązującej ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(5).

- Dużo poważniejsze zmiany wprowadza projekt reformy systemu(6) rozesłany do konsultacji 31 grudnia 2021 r. - twierdzi Tomasz Majda. - W zakresie ochrony środowiska zdaje się on realizować założenia Polskiego Ładu: zerwania planowania ochrony środowiska z planowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego (do którego włączono planowanie przestrzenne), a więc wydatkowania środków na ochronę opartych na dokumentach strategicznych z tego zakresu z jednej puli, a z drugiej puli na inwestycje w oparciu o osobne dokumenty strategiczne - wyjaśnia prezes TUP.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Dz. U. z 2021 poz. 2399
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-17-12-2021-dz.-u.-2021-poz.-2399-5784.html
2/ Dz. U. z 2021 r. poz. 2405
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-17-12-2021-dz.-u.-2021-poz.-2405-5786.html
3/ Dz. U. z 2021 r. poz. 2404
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-17-12-2021-dz.-u.-2021-poz.-2404-5785.html
4/ Dz. U. z 2021 r. poz. 1072, z późn. zm.5/ Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922 i 18736/ Opis znajduje się na portalu Ministerstwa Rozwoju i Technologii:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prekonsultacje-zmiany-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym---reforma-systemu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wdrożenie założeń Krajowej Polityki Miejskiej wymaga reformy finansów JST (29 czerwca 2022)Katowice: Przygotowano standardy kształtowania zieleni w mieście (06 czerwca 2022)Wiatr to potężny impuls dla gospodarki (02 czerwca 2022)Dobrostan środowiska i mieszkańców. Rzeszowski projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta (31 maja 2022)Znamy zwycięzców 8. edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. Teraz Środowisko wśród nagrodzonych (25 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony