Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2021 06 grudnia 2021

Nowe rozwiązania na nowe czasy

Przedsiębiorstwa wod-kan coraz częściej poszukują bardziej efektywnych technologii, niewykorzystywanych dotychczas metod finansowania inwestycji i nowych modeli biznesowych. Jak w natłoku codziennych obowiązków znaleźć czas na wdrażanie innowacji?

   Powrót       06 października 2017       Woda   

Przedsiębiorstwa wod-kan muszą stawiać dziś czoła szeregowi wyzwań: rosnącym kosztom energii, nieuchronnemu starzeniu się infrastruktury sieciowej, trudnościom w pozyskaniu wykwalifikowanej siły roboczej, zaostrzającym się regulacjom w zakresie zamówień publicznych, a nawet postępującym zmianom klimatycznym. Poszukiwanie trudnych odpowiedzi na trudne pytania skłania wielu menadżerów z branży na całym świecie do rzetelnej analizy tego, jak zarządzane i finansowane są ich przedsiębiorstwa. - Coraz chętniej kadry zarządzające sięgają po rozwiązania będące dopiero w fazie rozwoju i badań - wynika z opracowanego przez amerykańskie organizacje Water Research Foundation (WRF) oraz Water Environment & Reuse Foundation (WE&RF) raportu „Fostering Innovation Within Water Utilities”. Badacze zapytali ponad 400 przedsiębiorstw wod-kan na całym świecie o to, co myślą na temat innowacji.

Zainteresowanie przyszło z zewnątrz

Aż 70 proc. uruchomionych przez przedsiębiorstwa wod-kan „programów innowacji” (tj. zaplanowanych i ustrukturyzowanych) zostało uruchomionych w ciągu ostatnich 10 lat. Niemal połowa z nich to zaś efekt wyłącznie ostatnich pięciu lat starań. Co ciekawe, źródłem większości innowacji w sektorze wodno-kanalizacyjnym było zdaniem respondentów zainteresowanie się branżą ze strony osób spoza tego środowiska. Zwrotu w kierunku nowoczesnych technologii i wdrażania nowatorskich rozwiązań zaczęły początkowo wymagać firmy consultingowe, uniwersytety i ośrodki badawcze, które choć miały dostateczną wiedzę, nie były w stanie znaleźć na nią na rynku zapotrzebowania. Ich działania w zakresie uświadamiania branży przyniosły jednak oczekiwany efekt: ponad 90 proc. zapytanych przez autorów raportu menadżerów przyznaje, że dla przyszłości ich organizacji kluczowe znaczenie będą miały w najbliższych latach właśnie innowacje. Najczęściej wskazywanymi motywacjami do ich wdrażania są: konieczność przestrzegania coraz bardziej restrykcyjnych przepisów prawa, chęć poprawy efektywności kosztowej oraz chęć bycia postrzeganym w lokalnej społeczności jako liderzy zmian.

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Nowocześni chcą być dziś wszyscy: od spółek obsługujących mniej niż 100 tys. odbiorców do potężnych firm zapewniających dostęp do bieżącej wody ponad 10 milionom klientów. Z analiz wynika jednak, że poszczególne przedsiębiorstwa obierają w swoich strategiach różnorodne taktyki i przede wszystkim - co innego uważają za „innowacyjne”. Aż 65 proc. ankietowanych potwierdza, że do rozwoju nowych technologii angażuje osoby z zewnątrz swoich struktur i zleca niezbędne w tym zakresie działania. Niemal tyle samo respondentów uważa, że dzięki takim staraniom ma w swoim przedsiębiorstwie coś, co należy ich zdaniem uznać za innowację. Z drugiej strony, mniej niż połowa (40 proc.) przyznaje, że wynagradza własnych pracowników za nowoczesne podejście do swojej pracy i wykazywanie inicjatywy w pobudzaniu innowacyjności w firmie. Jeszcze mniej, choć odsetek ten stopniowo wzrasta, bierze pod uwagę otwartość kandydatów na nowe technologie podczas przeprowadzanych procesów rekrutacyjnych (25 proc.).

Przeprowadzona przez Amerykanów ankieta potwierdziła, że głównymi barierami dla innowacji w sektorze wod-kan są: często spotykana kulturowa bezwładność firm do jakichkolwiek zmian, ograniczone zasoby ludzkie i finansowe oraz brak przywództwa lub osoby odpowiedzialnej za wdrażanie nowych rozwiązań. Wśród czynników zewnętrznych najczęściej wskazywane są: presja cenowa ze strony konkurencji oraz restrykcyjne wymogi regulacyjne (co ciekawe - wskazywane jednocześnie jako bariera oraz katalizator zmian).

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

ING Bank Śląski: odważna strategia klimatyczna kreuje ryzyka, ale również wielkie szanse (03 grudnia 2021)Białe certyfikaty – wsparcie w finansowaniu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej (03 grudnia 2021)Perowskitowe ogniwa na fasadach budynków i w wersji mini, jako elektroniczne etykiety cenowe (02 grudnia 2021)1000 podmiotów w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia na TGE (30 listopada 2021)Projekt ReFlex – polska technologia, która ma szansę zdobyć zagraniczne rynki (26 listopada 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony