Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2021 02 grudnia 2021

Zbierający zużyty sprzęt muszą do końca roku uzyskać nowe zaświadczenie

   Powrót       15 marca 2017       Odpady   

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), nastąpiła zmiana kwalifikowania przedsiębiorców jako zbierających zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych. Z tego powodu, odbiorca odpadów jest zobowiązany w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie powyższej ustawy uzyskać zaświadczenie w zakresie dostosowania się do wymogów określonych w tych przepisach. Termin dostosowania upływa 31 grudnia 2017 r.

W 2015 r. zmianie uległa również definicja zbierającego sprzęt. Aktualnie są to tylko podmioty, które legitymują się zezwoleniem na zbieranie zużytego sprzętu. Podmioty, które w treści pierwotnej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym były kwalifikowane jako ”zbierający” a nie posiadały ww. decyzji, ponieważ korzystały ze zwolnienia, na skutek przeprowadzonych zmian są z urzędu wykreślone z prowadzonego przez GIOŚ rejestru przedsiębiorców i są zobligowane do przekazywania odpadów podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia i wpis do rejestru GIOŚ.

W przypadku niedostosowania posiadanych decyzji do treści ustawy, Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokona wszczęcia z urzędu postepowań administracyjnych zmierzających do wykreślenia z prowadzonego przez siebie rejestru. Wykreślenie może także nastąpić wówczas, gdy przedsiębiorca nie dostosuje swojej działalności do posiadanych instalacji i w dalszym ciągu będzie deklarował możliwość przetwarzania sprzętu chłodniczego lub źródeł światła, a takowych instalacji posiadać nie będzie.

Źródło: WIOŚ Gdańsk

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ciechanów. Jak zadziałał pionierski System Indywidualnej Segregacji Odpadów w zabudowie wielorodzinnej? (22 listopada 2021)Import odpadów w systemie SENT. Będzie nowela ustawy (19 listopada 2021)COP26: USA i UE ogłaszają globalne zobowiązanie dotyczące emisji metanu (04 listopada 2021)Kongres ESG - Polska Moc Biznesu już w przyszłym tygodniu (29 października 2021)GOZ w Polsce potrzebuje milionów sprzymierzeńców – ale impuls musi wyjść od decydentów (27 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony