Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Zbierający zużyty sprzęt muszą do końca roku uzyskać nowe zaświadczenie

   Powrót       15 marca 2017       Odpady   

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), nastąpiła zmiana kwalifikowania przedsiębiorców jako zbierających zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych. Z tego powodu, odbiorca odpadów jest zobowiązany w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie powyższej ustawy uzyskać zaświadczenie w zakresie dostosowania się do wymogów określonych w tych przepisach. Termin dostosowania upływa 31 grudnia 2017 r.

W 2015 r. zmianie uległa również definicja zbierającego sprzęt. Aktualnie są to tylko podmioty, które legitymują się zezwoleniem na zbieranie zużytego sprzętu. Podmioty, które w treści pierwotnej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym były kwalifikowane jako ”zbierający” a nie posiadały ww. decyzji, ponieważ korzystały ze zwolnienia, na skutek przeprowadzonych zmian są z urzędu wykreślone z prowadzonego przez GIOŚ rejestru przedsiębiorców i są zobligowane do przekazywania odpadów podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia i wpis do rejestru GIOŚ.

W przypadku niedostosowania posiadanych decyzji do treści ustawy, Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokona wszczęcia z urzędu postepowań administracyjnych zmierzających do wykreślenia z prowadzonego przez siebie rejestru. Wykreślenie może także nastąpić wówczas, gdy przedsiębiorca nie dostosuje swojej działalności do posiadanych instalacji i w dalszym ciągu będzie deklarował możliwość przetwarzania sprzętu chłodniczego lub źródeł światła, a takowych instalacji posiadać nie będzie.

Źródło: WIOŚ Gdańsk

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wprowadzenie gospodarki cyrkularnej może zmniejszyć obecną emisję CO2 o połowę. Rusza konkurs Stena Recycling (22 października 2021)Cyrkularne modele biznesowe – strategia przyszłości (20 października 2021)Jak będzie funkcjonował rynek z Organizacjami Odpowiedzialności Producentów? (14 października 2021)Więcej spalarni czy mniej spalarni? Czyli unijne polityki a gospodarka odpadami (13 października 2021)Innowacje na rzecz GOZ: biowęgiel, biorafineria i platforma handlu polimerami (12 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony