Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Czekają nas nowe zasady odrolnienia niektórych gruntów

Przekształcenie działki rolnej lub leśnej w budowlaną to proces stosunkowo długotrwały. Posłowie pracują nad projektem, który powinien go uprościć i zapobiec jednocześnie niekontrolowanemu „rozlewaniu się” zabudowy.

   Powrót       15 maja 2015       Planowanie przestrzenne   

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1205) reguluje zasady ochrony oraz poprawiania wartości użytkowej takich gruntów. Służą temu przewidziane przez ustawodawcę instrumenty, m.in. ograniczanie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne oraz ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.

Najcenniejsze obszary pod specjalnym nadzorem

W pierwszej kolejności, na cele nierolnicze i nieleśne, ustawa nakazuje przeznaczać nieużytki. Następnie wybierane powinny być grunty o możliwie najniższej przydatności produkcyjnej. Art. 7 ust. 2 ustawy przewiduje dodatkowo konieczność uzyskania zgody ministra rolnictwa dla najcenniejszych gruntów rolnych, które stanowią użytki klas I-III.

Dla wszystkich gruntów leśnych wymagana jest z kolei zgoda marszałka województwa, zaś tych stanowiących własność Skarbu Państwa - zgoda ministra środowiska. Rozwiązania te znacząco wydłużają procedurę, ale chronią najcenniejsze obszary przed niekontrolowaną zabudową.

W czerwcu ubiegłego roku Sejm uchwalił nowelizację(1), która miała liberalizować proceder, ale Prezydent odmówił wtedy jej podpisania wskazując, że dbałość o środowisko wymaga, aby decyzje o odrolnieniu gruntów o najwyższej wartości bonitacyjnej były podejmowane wyłącznie wówczas, gdy korzyści społeczne są co najmniej adekwatne do strat wynikających z utraty gruntów rolnych(2). Jednocześnie Prezydent obiecał złożyć własne propozycje zmian, którymi dziś zajmuje się sejmowa podkomisja.

Test „czterech warunków”

Prezydencki projekt (druk nr 3157(3)) pozwala na zastosowanie wyłączenia konieczności uzyskania pozwolenia ministra na odrolnienie gruntów rolnych klas I-III, które łącznie spełniają cztery warunki: po pierwsze, znajdują się na terenie zwartej zabudowy obszarów wiejskich, to znaczy położone są między gruntami zabudowanymi odległymi od siebie nie więcej niż 150 m i posiadającymi dostęp do tej samej drogi, po drugie - najmniejsza odległość od tych gruntów do granicy najbliższej działki budowlanej nie przekracza 50 m, po trzecie - położone są w odległości nie większej niż 50 m od drogi publicznej, po czwarte - ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy kilka odrębnych części.

Art. 1 pkt 2 projektu przewiduje z kolei ułatwienia realizacji niektórych inwestycji celu publicznego, np. wydzielania gruntów pod lotniska oraz poszukiwania i wydobywania złóż kopalin objętych własnością górniczą. Zmiany ułatwią przeprowadzenie procedury, ale tylko w ściśle oznaczonych przypadkach. Jej celem jest ułatwienie zabudowy na obszarach, które z uwagi na istniejącą już zabudowę, nie mają i nie mogą mieć w przyszłości znaczenia dla produkcji rolniczej. Przedłożony projekt nie wzbudza większych emocji wśród posłów i wkrótce powinien zostać przyjęty przez sejmową podkomisję.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Sejmowy projekt nowelizacji ustawy:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/868-nowelizacja-ustawa-ochrona-gruntow-rolnych-lesnych.pdf
2/ Weto do ustawy likwidującej nadzór ministerstwa nad odrolnianiem najlepszych gruntów:
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zawetowane/art,4,weto-do-ustawy-likwidujacej-nadzor-ministerstwa-nad-odrolnianiem-najlepszych-gruntow.html
3/ Prezydencki projekt ustawy:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/868-projekt-prezydencki.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowa wykładnia konserwatorska dotycząca rewitalizacji rynków miast ma ukrócić „betonozę” (07 września 2021)Rusza rejestracja na wysłuchania publiczne Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 (03 września 2021)Sposób na walkę z „rozlewaniem się” miast (03 września 2021)Prezydent podpisał specustawę o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje (30 sierpnia 2021)Piotr Uściński powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (30 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony