Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Nowe zasady określania wskaźnika WACC dla operatorów systemów gazowych

   Powrót       04 grudnia 2023       Energia   

Regulator opublikował metodologię określania wskaźnika uzasadnionego poziomu średnioważonego kosztu kapitału(1) (ang. weighted average cost of capital, WACC) dla operatorów systemów gazowych prowadzących działalność polegającą na przesyłaniu, dystrybucji, magazynowaniu, skraplaniu i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, na okres 2024-2028.

Nowa metodologia daje operatorom systemów gazowych możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów ustalania średnioważonego kosztu kapitału WACC:

  • w formule stałej WACC, wynoszącej 7,597 proc. w całym okresie obowiązywania metodologii;
  • w formule zmiennej WACC, w oparciu o publikowane kwartalnie wartości stopy wolnej od ryzyka.

Wyboru metody ustalania wskaźnika WACC należy dokonać do 31 stycznia 2024 r., składając odpowiednie oświadczenie, które należy przesłać na adres Urzędu lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP.

Należy pamiętać, że wybrany sposób ustalania wartości wskaźnika będzie stosowany do końca 2028 r., a po 31 stycznia 2024 r. nie będzie już możliwa zmiana metody jego ustalania.

W opracowaniu metodologii wykorzystano najnowszy raport przygotowany przez Radę Europejskich Regulatorów Energii (CEER) „Report on Regulatory Frameworks for European Energy Networks 2022(2)”, zawierający m.in przegląd modeli regulacyjnych stosowanych na rynkach energii elektrycznej i gazu w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii i w pięciu krajach członkowskich Energy Community Regulatory Board.

Pełna treść dokumentu „Metodologia określania wskaźnika kosztu kapitału zaangażowanego dla operatorów systemów gazowych na lata 2024-2028” jest dostępna na stronie internetowej URE w zakładce poświęconej założeniom do kalkulacji taryf.

Źródło: URE

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/14309-metodologia-kosztu-kapitalu.pdf
2/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/14309-Regulatory-Frameworks-Report-2022.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

63% OZE w produkcji EE w 2030 r.? To się opłaca. Raport (23 lutego 2024)Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – powołano kolejny Zespół Zadaniowy (15 lutego 2024)Mobilizacja dla nowej mobilności. PSPA publikuje propozycje ws. zrównoważonego transportu (01 lutego 2024)200 tys. zeroemisyjnych samochodów ciężarowych w 2035 r.? PSPA o projekcie nowego programu wsparcia (29 stycznia 2024)Środki na magazyny energii są, ale brakuje odpowiednich regulacji (17 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony