Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o OZE z poprawkami Senatu

   Powrót       18 sierpnia 2023       Energia   
OZE

Podczas sierpniowego posiedzenia Sejmu posłowie pochylili się nad nowelizacją ustawy o OZE i innych ustaw, do której Senat złożył poprawki wprowadzające cable pooling. Projekt zostanie przesłany do Prezydenta RP.

17 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Sejmu, podczas którego rozpatrzono sprawozdanie z posiedzenia Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3562, projekt rządowy: UC99). W trakcie posiedzenia Sejmu przegłosowano 49 poprawek wniesionych przez Senat dotyczących cable pooling. Teraz projekt zostanie przesłany do podpisu Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Jak wielokrotnie informowaliśmy, projekt częściowo implementuje do polskiego prawa dyrektywę RED II o wspieraniu OZE m.in. w ciepłownictwie i chłodnictwie. Zawiera też rozwiązania dla offshore wind, biometanu, klastrów energii, wsparcie operacyjnego dla OZE i instalacji hybrydowych. Wprowadza definicję biometanu, rejestr wytwórców biogazu, likwiduje wsparcie dla biogazu w postaci świadectw pochodzenia, a ustanawia wsparcie operacyjne dla biometanu, dodanego do katalogu paliw gazowych.

Nowelizacja zmienia definicję klastra energii, w którego skład musi wchodzić przynajmniej jedna jednostka samorządu, a zakres jego działalności rozszerza o magazynowanie energii. Klastry będą mogły działać na obszarze jednego powiatu, 5 sąsiadujących ze sobą gmin, i dodatkowo na obszarze jednego operatora sieci dystrybucyjnej (OSD). Regulacje wprowadzają też rejestr klastrów, ustalają zasady współpracy i ich rozliczeń z OSD. Do końca 2026 r. co najmniej 30% energii wytwarzanej i wprowadzanej do sieci przez strony porozumienia klastra musi pochodzić z OZE, a łączna moc zainstalowanych instalacji w klastrze energii – nie przekraczać 150 MW oraz umożliwić pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 40% łącznego rocznego zapotrzebowania stron klastra energii.

Nowela z 50 do 150 kW podniesie próg mocy dla instalacji fotowoltaicznych, powyżej którego wymagane jest pozwolenie na budowę. Wprowadza ponadto podstawy do sprzedaży energii elektrycznej z OZE bezpośrednio od wytwórcy, a także mechanizm wsparcia operacyjnego dla wskazanych źródeł OZE, którym kończy się 15-letnie wsparcie z systemu świadectw pochodzenia.

Zmiany prawne wprowadzą też instytucję prosumenta lokatorskiego, aby ułatwić rozliczenia w wypadku źródeł OZE zamontowanych na budynkach wielolokalowych, a także nowe gwarancje pochodzenia z OZE: biometanu, ciepła albo chłodu, wodoru odnawialnego. Energia elektryczna wytwarzana z biomasy będzie zaliczana do energii z OZE tylko po spełnieniu określonych warunków.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Strategie ESG nie obronią się bez energii odnawialnej (28 listopada 2023)Co wnosi morska energetyka wiatrowa do polskiej gospodarki? (22 listopada 2023)InnoEnergy Skills Institute i ManpowerGroup razem podnoszą kwalifikacje pracowników z sektora zielonej energii (27 października 2023)Odnawialne źródła energii mogą być kołem zamachowym rozwoju Lubelszczyzny (12 października 2023)Jaka przyszłość czeka polski sektor energii? Dyskusja ekspertów podczas 38. EuroPOWER & 8. OZE POWER (09 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony