Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne już po pierwszym czytaniu w Sejmie

Projekt dostosowuje polskie regulacje do wymogów prawa unijnego. Zawiera długą listę istotnych zmian, począwszy od wzmocnienia pozycji konsumenta, poprzez rozwój magazynów energii i wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania.

   Powrót       11 grudnia 2020       Energia   
https://stock.adobe.com/pl/images/energia-elektrownia-s-upy/315333414?asset_id=315333414

Czy ten projekt otwiera drogę do systemu energetycznego opartego na OZE? Na pewno wprowadza zmiany, które były od dawna oczekiwane. Prace na projektem trwały dwa lata, ale trzeba przyznać, że materia nie należy do prostych. Tekst projektu ustawy Prawo energetyczne wraz z uzasadnieniem liczy 1426 stron(1)!

Magazyny energii jako istotny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego?

Wprowadzenie jednolitej definicji magazynowania energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej, zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu, jasne określenie zasad koncesjonowania oraz całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej to niektóre z regulacji, które znalazły się w projekcie zmiany Prawa energetycznego.

Czytaj: Pięć kroków do właściwej wyceny magazynowania energii

- Magazyny energii mogą stanowić alternatywę dla inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci. Określenie warunków uwzględnienia inwestycji w magazyny energii w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii to ważny element nowelizacji - komentuje Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Ekspertka zwraca uwagę, że ujednolicenie definicji magazynowania energii elektrycznej oraz magazynu energii rozwiązuje problemy interpretacyjne wynikające z niespójności tych definicji w różnych aktach prawnych. Zmiana definicji odbiorcy końcowego pozwoliła na wyłączenie z kategorii zużycia końcowego energii zużywanej na potrzeby magazynowania energii. Energia wprowadzana do magazynu oraz straty związane z magazynowaniem energii nie będą uznawane za zużycie odbiorcy końcowego.

Inteligentne liczniki dla każdego

Projekt zakłada również wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania. Przewiduje on zainstalowanie inteligentnych liczników pomiarowych u odbiorców końcowych, dzięki czemu będą oni rozliczani za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia, a nie - jak dotychczas - według prognoz.

Czytaj: Inteligentne liczniki - cała Europa wdraża, ale z różnym skutkiem

Jak wyjaśnia Rafał Świstak, specjalista Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), proces przygotowania do wdrożenia liczników zdalnego odczytu na masową skalę trwa od wielu lat. Jednym niezbędnych działań jest uzgodnienie wymagań funkcjonalnych dla liczników. - Sama instalacja liczników jest ogromnym wyzwaniem logistycznym, które dzięki swojej skali (ok. 17 mln sztuk liczników), powszechności i dostępności, pozwoli na maksymalizację korzyści dla poszczególnych interesariuszy, z których w centrum uwagi znajduje się odbiorca – dodaje.

Liczniki zdalnego odczytu, zwane też inteligentnymi licznikami pomiarowymi (licznikami smart lub AMI), do 31 grudnia 2028 r., zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych, jako element systemu inteligentnego opomiarowania.

Digitalizacja a bezpieczeństwo danych

Zmiana ustawy ma umożliwić również stopniową digitalizację rynku energii – informacje i dane przekazywane będą do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Zarządzanie systemem, w tym przetwarzanie danych ze wszystkich liczników inteligentnych, będzie zadaniem Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Funkcja OIRE zostanie powierzona operatorowi systemu przesyłowego – Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. (PSE).

- Rolą URE, czyli regulatora, będzie zatwierdzenie zasad współpracy OIRE z użytkownikami systemu – wyjaśnia Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

- Dziś wiadomo, że integracji rynkowej i transformacji energetycznej nie da się przeprowadzić bez digitalizacji sieci, która musi jednak uwzględniać dwa najistotniejsze aspekty, to jest bezpieczeństwo i prywatność odbiorców. Uporządkowanie zasad dotyczących opomiarowania, korzystania ze zdalnych liczników, komunikacji oraz funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii to krok w dobrym kierunku – dodaje dr hab. Mariusz Swora, były prezes URE.

Kampania informacyjna

Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska, zapowiedział, że uzupełnieniem działań legislacyjnych dotyczących wdrażania inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz funkcjonalności liczników zdalnego odczytu będzie ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna prowadzona w ramach projektu „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 8 670 000 zł z poddziałania 1.4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt ustawy Prawo energetyczne jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie, po którym skierowano go do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Termin przedstawienia sprawozdania wyznaczono do dnia 19 stycznia 2021 r.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Tekst dostępny jest tutaj:
http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=808

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Parlament Europejski popiera postulaty europejskiego przemysłu PV w sprawie NZIA (30 listopada 2023)Linia bezpośrednia – idea słuszna, praktyka zweryfikuje jakość regulacji (24 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 5 – zrównoważony rozwój (10 października 2023) Prezes URE kontroluje wykonanie przez sprzedawców energii obowiązków OZE za lata 2021-2022 (04 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 1 – energetyka (03 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony