Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o OZE

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt m.in. rozszerza definicję prosumenta, daje URE podstawy do przeprowadzenia jeszcze w tym roku kolejnych aukcji dla OZE i modyfikuje tzw. ustawę odległościową.

   Powrót       26 czerwca 2019       Energia   

W przyjętym we wtorek przez rząd projekcie ustawy o OZE pojawiły się m.in. nowe propozycje dotyczące tworzenia spółdzielni energetycznych. Poprawkę o spółdzielniach do projektu, przygotowanego przez Ministerstwo Energii zgłosił resort rolnictwa. Włączone do projektu zapisy umożliwiają tworzenie spółdzielni energetycznych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Spółdzielnie będą miały prawo do prosumenckich zasad rozliczeń energii elektrycznej w systemie opustów - poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Podkreśliło jednocześnie, że zawarte w projekcie przepisy dotyczące prosumentów są efektem prac Międzyresortowego Zespołu ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE pod przewodnictwem szefowej MPiT Jadwigi Emilewicz.

Kim jest teraz prosument?

Przyjęty przez rząd projekt rozszerza dotychczasową definicję prosumenta: to odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może magazynować lub sprzedawać tę energię, nie tylko sprzedawcy zobowiązanemu na określonych warunkach, ale także dowolnemu innemu sprzedawcy na warunkach z nim uzgodnionych. Prosumentami będą mogły być gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy - o ile sprzedaż energii z mikroinstalacji nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej w myśl ustawy o statystyce publicznej.

- Liczę na to, że te regulacje staną się silnym impulsem do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Już mamy pod tym względem konkretne osiągnięcia. W ubiegłym roku powstało u nas łącznie ok. 28, 36 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2017 roku. Na koniec marca tego roku w sumie mieliśmy już ponad 65 tys. mikroinstalacji OZE - wskazała, cytowana we wtorkowym komunikacie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jak dodała, według ogłoszonego w ostatnich dniach raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, w tym roku Polska może znaleźć się już na 4. miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych.

0,5 mln zł na aukcje OZE

Jak podkreśliło Ministerstwo Energii w swoim komunikacie, projekt przewiduje realizację dodatkowych działań, zmierzających do osiągnięcia 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. - Założono także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, co powinno skutkować – w perspektywie długofalowej – zapewnieniem stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu cen energii na możliwie niskim poziomie - wskazało ministerstwo.

Według Ministerstwa Energii, proponowane przepisy umożliwią Urzędowi Regulacji Energetyki przeprowadzenie w 2019 r. aukcji na zakup energii elektrycznej z przez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Ma to dać łączny przyrost produkcji energii elektrycznej z OZE rzędu 10 TWh z aukcji w roku 2019, a łącznie z rokiem 2018 - ok. 35 TWh. Zgodnie z projektem na przeprowadzenie aukcji URE dostanie w tym roku 0,5 mln zł.

Projekt wydłuża czas na budowę zwycięskich projektów poprzez wydłużenie terminu sprzedaży pierwszej energii - do 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dla fotowoltaiki i 33 miesięcy w przypadku energii z wiatru na lądzie.

Zmiana ustawy odległościowej

Projekt modyfikuje też tzw. ustawę odległościową. Zgodnie z jej zapisami pozwolenia na budowę nowych turbin wiatrowych, wydane przed jej wejściem w życie, zachowują ważność do 16 lipca 2021 r. Nowy termin to 5 lat od wejścia w życie projektowanej nowelizacji, czyli połowa roku 2024 r. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prosument a taryfy dynamiczne (02 października 2023)Cztery silniki dla PV i magazyny ciepła dla kolektorów (29 września 2023)Kraków wie, jak tworzyć społeczności energetyczne (26 września 2023) Trendy technologiczne na rynku modułów PV w Polsce (20 września 2023)Dotacje do fotowoltaiki cieszą się popularnością wśród wielorodzinnych budynków mieszkalnych (28 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony