Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Senat bez poprawek do nowelizacji ustawy biopaliwowej

   Powrót       17 listopada 2022       Energia   

Senat w środę nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy biopaliwowej. Nowe przepisy określają m.in. minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w biopaliwach na poziomie 80 proc. Ułatwią też zwiększanie udziału biokomponentów w benzynach do 10 proc.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw trafi do podpisu prezydenta.

Przepisy tylko na 2023 rok

W trakcie prac nad nowelą w Senacie dyrektor departamentu ropy i paliw transportowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska Przemysław Bryksa tłumaczył, że w związku z pracami nad dużą nowelizacją ustawy, która ma wdrożyć przepisy unijnej dyrektywy RED II w części dotyczącej biopaliw, nowe przepisy są pomostowe i obejmują tylko rok 2023. - Z końcem tego roku swój żywot kończą niektóre regulacje z tej ustawy [PAP – obowiązującej]. Dlatego została sporządzona dosyć skromna, nieposzerzona nowelizacja, która dotyka realizacji NCW w 2023 r. W ustawie mamy przepisy określające wysokość tzw. współczynnika redukcyjnego i one wygasają w 2022 r. Chcąc zachować rynek w takim kształcie, w jakim on funkcjonuje, musimy te przepisy ustanowić na rok 2023 - tłumaczył Bryksa.

Zmiany na stacjach paliw

Bryksa zwrócił uwagę, że nowe przepisy wprowadzają również zmiany do ustawy dotyczącej systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw. - Są to zmiany polegające na zniesieniu obowiązku sprzedaży na stacjach paliw benzyn E 5 w przypadku sprzedaży benzyny E 10. Te zmiany są podyktowane planowanym w nieodległej przyszłości - chcemy, żeby to było 1 stycznia 2024 r. - wprowadzeniem przepisów, które spowodują zmianę standardu benzyny 95 - oktanowej w Polsce z E 5 na E 10. Jest to wsparcie dla rynku krajowego, jeżeli chodzi o osiąganie celów klimatycznych. Te cele cały czas rosną - wyjaśniał dyrektor.

Norma E 10 obowiązuje już od dekady, ale nikt jej nie stosuje w praktyce. Strona rządowa zwróciła uwagę, że w przypadku sprzedaży łącznie benzyn E 5 (z zawartością 5 proc. bioetanolu) i E 10 (z zawartością 10 proc. bioetanolu) wymagałoby to od firm dodatkowych inwestycji w zbiorniki paliw i dystrybutory. Przedstawiciel MKiŚ wskazywał, że przepisy są liberalizowane, by nie narażać firm na dodatkowe koszty.

Przemysław Bryksa zaznaczył też, że rząd „lekko zwiększa” w nowelizacji wskaźnik dotyczący stosowania biokomponentów zaawansowanych w paliwach "dając wyraźny sygnał, że powoli chce zmieniać układ całego wykonywania Narodowego Celu Wskaźnikowego w Polsce", modyfikując koszyk biokomponentów używanych do paliw.

Produkcja bioetanolu i bioestrów w Polsce

Według dyrektora Krajowej Izby Biopaliw Adama Stępnia nowelizacja ustabilizuje też sytuację na rynku rolnym rzepaku i kukurydzy. - Krajowa produkcja estrów [PAP - biokomponentów dodawanych do oleju napędowego] już przekroczyła 1 mln ton. Zgodnie z założeniami będzie można w roku 2023 wdrożyć na krajowy rynek około 1,2 mln ton estrów metylowych. Oznacza to, że potrzebujemy 1,2 mln tom mniej oleju napędowego. To jest istotne wspomożenie rynku paliwowego w związku z spodziewanymi perturbacjami na nim - zaznaczył Stępień.

Czytaj: [Wywiad] W biopaliwach nowe otwarcie?

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska informował w Senacie, że produkcja bioetanolu i bioestrów w Polsce z roku na rok rośnie. W 2020 roku było to odpowiednio 153,5 tys. ton i 835 tys. ton; w 2021 r. - 176,6 tys. ton i 1,147 mln ton; w 2022 r. - 185 tys. ton i 1,204 mln ton. Prognoza na 2023 r. to z kolei 194 tys. ton i 1,264 mln ton.

Minimalny poziom realizacji NCW na poziomie 80%

Nowe przepisy utrzymują minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) na dotychczasowym poziomie (80%).

Nowela zakłada ponadto wydłużenie możliwości korzystania ze współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82 o kolejny rok. Rząd tłumaczył, że współczynnik redukcyjny jest elementem mechanizmu, powodującym istotny wzrost wykorzystania krajowych mocy wytwórczych biokomponentów. Przekłada się to wprost na stabilność wskaźników opłacalności działalności krajowych wytwórców biokomponentów, ale też generuje stabilne zapotrzebowanie na lokalne surowce do wytwarzania biokomponentów dostarczane przez krajowych producentów rolnych.

Nowela zakłada też: obniżenie obligatoryjnego blendingu dla oleju napędowego do poziomu 5,2 proc., podniesienie do poziomu 0,9 proc. limitu możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW; podwyższenie do poziomu 0,5 proc. limitu wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców takich m.in. jak algi, bioodpady, biodegradowalne odpady komunalne, słoma, frakcje biomasy z gospodarki leśnej. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Metody badań jakości paliw ciekłych, parametry dla paliw stałych. Projekty rozporządzeń MKiŚ w RCL (26 kwietnia 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)Instalacje uszlachetniania biogazu i zatłaczania biometanu od Pietro Fiorentini (05 kwietnia 2024)42% udziału OZE w globalnej produkcji energii w 2028 r. Cel z COP28 osiągalny, ale wymaga pracy (16 stycznia 2024)23% OZE w europejskiej konsumpcji energii – Eurostat (27 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony