Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Przeobrażenia polskiego ruchu drogowego. Nowelizacja ustawy o elektromobilności

W grudniu br. przyjęto nowelizację ustawy o elektromobilności. Na nowo zostały określone m.in. zasady wyznaczania SCT i punktów ładowania samochodów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych.

   Powrót       20 grudnia 2021       Planowanie przestrzenne   
Kraków

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu, do Stref Czystego Transportu (SCT) będą mogły wjechać tylko pojazdy elektryczne, o napędzie wodorowym i gazem ziemnym (zakaz ten nie dotyczy pojazdów specjalnych i tych, którymi poruszają się osoby z niepełnosprawnościami oraz szeregu innych pojazdów wyszczególnionych w ustawie(1)). Zgodnie z nowymi zapisami prawnymi, SCT będą mogły być tworzone we wszystkich miastach (niezależnie od ich wielkości), na dowolnym obszarze (dotychczas mogły być one wyznaczane jedynie w strefie śródmiejskiej). Jakie zdanie na temat zmian określonych przez nowelizację ustawy o elektromobilności mają samorządy?

- Do pozytywnych zmian zaliczyć należy przepisy doprecyzowujące zasady dotyczące ustanawiania SCT. Niestety, w stosunku do wcześniejszych projektów nowelizacji ustawy, zrezygnowano z zamieszczenia zapisu o obowiązku tworzenia takich stref w miastach, w których przekraczane są dopuszczalne limity stężeń tlenków azotu w powietrzu - wyjaśnia w rozmowie z Teraz Środowisko Ewa Bielas, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Krakowa. - Nie wszystkie zmiany, jakie postulowane były przez samorządy na etapie konsultacji projektu dokumentu, zostały w nim uwzględnione. Nowelizacja wprowadza ponadto kilka kłopotliwych i skomplikowanych zapisów (m.in. dotyczących flot pojazdów) oraz dokłada obowiązków jednostkom samorządów terytorialnych - zaznacza.

Zmiany w transporcie indywidualnym i zbiorowym

Jak przewiduje Ewa Bielas, szereg zmian prawnych powinien przyspieszyć rozwój infrastruktury związanej z punktami ładowania samochodów elektrycznych.

- Określono procedurę tworzenia punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych, co stanowi ułatwienie dla mieszkańców w zakresie możliwości instalowania własnej ładowarki w tego typu budynkach. Jest to o tyle istotne, że dotychczas do Urzędu Miasta Krakowa docierały sygnały od mieszkańców, którym zarządcy budynków bezpodstawnie odmawiali możliwości montażu punktów ładowania - podkreśla.

Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Krakowa zaznacza, że do pozytywnych zmian ujętych w nowelizacji ustawy o elektromobilności można zaliczyć też “wprowadzenie definicji i przepisów umożliwiających rozwój gospodarki wodorowej, w szczególności regulujących funkcjonowanie infrastruktury do tankowania wodoru”.

Nowe oblicze uzyskały też zapisy o transporcie zbiorowym. W nowelizacji ustawy możemy bowiem przeczytać, że “jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi komunikacji miejskiej (...) podmiotom, które łącznie zapewnią udział autobusów zeroemisyjnych lub napędzanych biometanem we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki (...) wynoszący co najmniej 30 proc.”.

Kraków w kontekście elektromobilności

Jak potwierdziła Ewa Bielas, na rzecz dbałości o jakość powietrza w stolicy Małopolski pojawią się SCT, do czego obliguje m.in. Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

- Obecnie opracowywany jest plan wdrożenia SCT, która miałaby funkcjonować w oparciu o normy emisji EURO (zgodnie z wytycznymi Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego) - przekazuje Ewa Bielas. - Szczegóły dotyczące podejmowanych działań oraz przeznaczonych środków finansowych powinny być znane w pierwszym kwartale 2022 r. Wprowadzenie SCT poprzedzone będzie szerokimi konsultacjami społecznymi, których obowiązek przeprowadzenia zapisany został w nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - zapowiada.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Treść ustawy dostępna pod niniejszym linkiem:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/ustawa-z-dnia-02-12-2021-dz.-u.-2021-poz.-2269-5724.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

InnoEnergy Skills Institute i ManpowerGroup razem podnoszą kwalifikacje pracowników z sektora zielonej energii (27 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 5 – zrównoważony rozwój (10 października 2023)Jest propozycja rozmieszczenia ogólnodostępnej infrastruktury ładowania oraz tankowania wodoru (27 września 2023)Lasy Państwowe a wielkoskalowa energetyka słoneczna (26 września 2023)Rada UE zatwierdziła rozporządzenie AFIR. Stacje ładowania elektryków będą rozmieszczone co 60 km (27 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony