Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.01.2022 25 stycznia 2022

NGO: nowa ustawa nie rozwiązuje problemu bezprawnych wycinek lasów

NGO w krytyczny sposób odnoszą się do procedowanego w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o lasach i ochronie przyrody. Jest on odpowiedzią na postępowanie wszczęte przez TSUE w 2020 r. w wyniku naruszenia przez Polskę prawa unijnego.

   Powrót       17 listopada 2021       Planowanie przestrzenne   

Polskie prawo nie spełniło wymogów zawartych w dwóch unijnych dyrektywach, zwanych potocznie ptasią i siedliskową - legislacyjne uchybienia mają bowiem naruszać europejskie prawo ochrony przyrody w dwóch aspektach. Pierwszy z nich dotyczy zwolnienia polskiej gospodarki leśnej z zakazów obowiązujących wobec chronionych gatunków roślin i zwierząt (tj. umyślne zabijanie, niepokojenie, płoszenie czy niszczenie siedlisk), co stoi w sprzeczności z art. 16 dyrektywy siedliskowej i art. 9 dyrektywy ptasiej. Drugi obszar jest związany z brakiem dostępu do wymiaru sprawiedliwości w zakresie planów zarządzania lasem, co koliduje z art. 9 ust. 2 Konwencji z Aarhus.

Remedium na spór ma być nowelizacja ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której projekt został przyjęty do prac sejmowych w ostatnim czasie.

- Polski rząd przyznaje, że prowadzona na jednej czwartej powierzchni Polski przez Lasy Państwowe gospodarka leśna narusza europejskie prawo ochrony przyrody - komentuje Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. - Niestety zaproponowana nowelizacja przepisów nie rozwiązuje problemu niszczenia przyrody podczas prac leśnych oraz braku możliwości kwestionowania w sądzie wadliwych i bezprawnych wycinek lasów.

Jakie zmiany szkicowane są w projekcie nowelizacji?

By przeciwdziałać wycince lasów, w projekcie ustawy o ochronie przyrody zawarto wpis, który mówi, że “minister właściwy ds. środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, kierując się potrzebą zapewnienia ochrony gatunków, (...) uwzględniając cele i zasady gospodarki leśnej określone w ustawie z dn. 28 września 1991 r. o lasach, a także wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe”. By usunąć uchybienia legislacyjne dotyczące tzw. dyrektywy ptasiej, w projekcie ustawy czytamy, że dotychczasowe “odstępstwa nie dotyczą gatunków objętych systemem ścisłej ochrony na mocy tej dyrektywy(1)". Obydwa rozwiązania są krytykowane przez przedstawicieli środowisk proekologicznych m.in. za brak precyzji i zawężanie ochrony do gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy siedliskowej, ale niewymienionych w załączniku II (tym samym bez ochrony pozostałyby objęte w Polsce ochroną ścisłą ssaki i ochroną częściową płazy). Nie wiadomo również, czy zmiany w polskim prawie zostaną zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Potrzebne są poprawki, które uszczelnią ochronę siedlisk i gatunków w miejscach, gdzie Lasy Państwowe chcą prowadzić wycinki. Katalog dobrych praktyk leśnych w obecnej formie jest raczej próbą przypudrowania na zielono szkodliwej dla przyrody i społeczeństwa gospodarki leśnej – mówi Maria Włoskowicz z Fundacji Frank Bold.

AKTUALIZACJA: Po drugim czytaniu w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody został ponownie skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zaproponowane poprawki dotyczą m.in. zakresu dostępu obywateli do informacji o stanie środowiska.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Co oznacza, że leśnicy będą na nowo zobowiązani do przestrzegania zakazów dotyczących zachowania wobec gatunków objętych ścisłą ochroną na mocy dyrektywy unijnej.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Do końca stycznia konsultacje ws. planu przeciwpożarowego dla polskiej części obiektu UNESCO Białowieża Forest (25 stycznia 2022)Enklawa na Łyścu zostanie wyłączona ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego (20 stycznia 2022)Gospodarowanie odpadami nabierze rozpędu. NFOŚiGW w nowych naborach oferuje duże wsparcie dla inwestycji (23 grudnia 2021)Jaką choinkę wybrać na Boże Narodzenie? (22 grudnia 2021)Brazylia: W pożarach największych na świecie rozlewisk zginęło w br. 17 mln zwierząt (21 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony