Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Poselski projekt nowelizacji ustawy OZE. Chodzi o projekty parasolowe

Nowelizacja umożliwić ma dokończenie projektów parasolowych, które zostały rozpoczęte przez jednostki samorządu terytorialnego. Szacunki wskazują, że w skali całego kraju mowa o nawet 94 tys. instalacji fotowoltaicznych.

   Powrót       26 stycznia 2022       Energia   
projekty parasolowe, fotowoltaika

Na stronach sejmowych opublikowano oczekiwany przez jednostki samorządu terytorialnego poselski projekt(1) ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1947). W poniedziałek (24 stycznia 2022 r.) nowelizację skierowano do I czytania w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Projekt ten „ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej”. Jak czytamy w uzasadnieniu, rozwiązania zawarte w proponowanych przepisach stanowią odpowiedź na niejasności zgłaszane przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy wskazują, że wprowadzona na mocy ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. 2021 poz. 2376) zmiana zasad rozliczeń prosumentów, która wejść w życie ma z początkiem kwietnia br. „może wpłynąć negatywnie na możliwość zakończenia realizacji tzw. projektów parasolowych i grantowych z powodu rezygnacji osób zainteresowanych”.

Jakie rozwiązanie proponują posłowie?

- W celu przeciwdziałania temu ryzyku i wsparcia samorządów w realizacji prowadzonych programów, zaproponowana regulacja przewiduje, że osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu – wskazano w uzasadnieniu.

Jak dodano, celem przyspieszenia procesu, prosumenci byliby obowiązani do złożenia jedynie pisemnego oświadczenia, o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że w terminie do 31 marca 2022 r. zawarłem umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. C ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, oraz na dzień złożenia oświadczenia umowa ta nie została rozwiązana”.

Czytaj też: Nowela OZE uderzy w projekty parasolowe

94 tys. instalacji fotowoltaicznych

Przyjęcie powyższego rozwiązania – wskazują posłowie w uzasadnieniu - przyczyni się do uniknięcia problemów z ciągłością realizacji projektów parasolowych, które dotyczą obecnie wielu gmin i podmiotów z całej Polski. Jak podano, szacuje się, że w skali całego kraju ze środków przewidzianych na realizację projektów parasolowych i grantowych, planowany jest montaż lub zakup ponad 94 tys. instalacji fotowoltaicznych.

Przepisy miałby wejść w życie z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=DA46493BFD6D7C78C12587D4004DFF64

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Efektywność energetyczna nową dewizą samorządów (22 lutego 2024)Przełomowy wyrok TSUE dla projektów parasolowych wspierających rozwój OZE (31 marca 2023)Senat przyjął bez poprawek nowelę dotycząca parasolowych projektów OZE (17 lutego 2022)Zyska: na koniec 2021 r. mieliśmy prawdopodobnie ponad 800 tys. prosumentów (28 stycznia 2022)Nie wylać prosumenta z kąpielą. Ponad 50 organizacji apeluje do premiera ws. ustawy o OZE (21 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony